Product detail

Magnetoreologický tlumič se standardní časovou odezvou

KUBÍK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o magnetoreologický tlumič (MR) s parametry, které umožní náhradu hydraulického tlumiče pojezdu kolejového vozidla. Magnetický obvod MR tlumiče je vyroben z nízkouhlíkové oceli, která umožní adaptivní regulaci tlumících sil. Na tomto funkčním vzorku bude odladěn návrhový program pro konstrukci dalších variant MR tlumičů.

Keywords

magnetoreologický tlumič, tlumič, podvozek kolejového vozidla,

Create date

30. 3. 2019

Location

STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o. Padochovská 530/31, 664 12 Oslavany

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www