Project detail

Kinetika tvorby mikrostruktury silikátů v závislosti na hydrotermálních podmínkách a typu vstupních surovin

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2017-01-01 - 2019-12-31)

On the project

Při hydrotermálních podmínkách vznikají kvalitativně zcela odlišné hydratační produkty než při podmínkách atmosférických. Hydrotermální podmínky jsou charakterizovány prostředím nasycené vodní páry o teplotě 150 – 190 °C a tomu odpovídajícímu zvýšenému tlaku. Vhodným mísením surovin s obsahem oxidů vápníku a křemíku může být dosaženo optimálních mechanických vlastností. Hlavní nosnou a stabilní mineralogickou fází, která zlepšuje výsledné parametry hydrosilikátového skeletu je minerál 11 Å tobermorit. Řešení projektu spočívá v systematických postupných krocích za účelem prokázání vlivu typů vstupních surovin a hydrotermálních podmínek na kinetiku tvorby CSH fází. Konkrétně bude řešena otázka vlivu křemičitých surovin, fluidních popílků a příměsí na vznik CSH a CAH fází výzkumem kinetiky tvorby mikrostruktury v ideálních hydrotermálních podmínkách malorozměrových autoklávů. Následovat bude ověření vybraných surovinových variant z předchozí fáze řešení v podmínkách vytváření makrostruktury plynobetonu ve větším autoklávu.

Mark

17-14198S

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Kulísek Karel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Melichar Jindřich, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mészárosová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Černý Vít, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-01-01 - not assigned)

Results

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 195-199. ISSN: 0255-5476.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 3, no. 54, p. 373-378. ISSN: 1580-2949.
Detail

ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture. Waste forum, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 267-275. ISSN: 1804-0195.
Detail

ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. -, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

LÉDL, M.; ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Use of Computed Tomography for the Evaluation of Autoclaved Aerated Concrete Structure. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 70-75. ISSN: 1013-9826.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Možnosti využití nových druhotných surovin v autoklávovaném pórobetonu. Materiály pro stavbu, 2018, roč. 24, č. 5, s. 16-19. ISSN: 1213-0311.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ŠEBESTOVÁ, P. Options for the implementation of new secondary raw materials in autoclaved aerated concrete. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co., 2018. p. 431-437. ISSN: 2509-7075.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; HÚŠŤAVOVÁ, J. Influence of secondary raw materials on synthesisof tobermorite in lime–silicate composite. In ICAAC ‐ 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete. ce/papers. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co, 2018. p. 439-444. ISSN: 2509-7075.
Detail

ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; MICHALČÍKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. Synthesis of tobermorite structure with non-traditional silica components. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2018, vol. Volume 8, no. Issue 3, p. 904-910. ISSN: 2088-5334.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Tobermorite Formation in Calcium-Silicate Composites. Waste forum, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 467-475. ISSN: 1804-0195.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of the specific area of quartz sand on the character of an autoclaved calcium silicate composite. Materiali in tehnologije, 2019, vol. 53, no. 1, p. 39-47. ISSN: 1580-2949.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on the Microstructure and Physical-Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete. Waste forum, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 476-483. ISSN: 1804-0195.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities of aerated concrete recyclate and fluid fly ash usage in autoclaved composite production. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, 2018, vol. 2018, no. 14, p. 418-425. ISSN: 2224-3496.
Detail

LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. PÓROBETON Z POPÍLKU PO SELEKTIVNÍ NEKATALYTICKÉ REDUKCI. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 55-64. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Influence of Expansion on Properties and Microstructure of Calcium Silicate Composite Material. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2019. p. 136-142. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Usability of waste perlite in the technology of production of autoclaved aerated concrete. In XXV, Internacional Conference and Meeting od Departmens, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 186-193. ISBN: 978-1-5108-9089-3. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the fireclay waste on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. p. 152-157. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Experimental study of autoclaved aerated concrete using circulating fluidized-bed combustion fly ash. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 2, p. 157-161. ISSN: 1580-2949.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of the influence of the secondary raw materials on microstructure and properties of calcium silicate composite. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. p. 61-66. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
Detail

DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of fluidized bed combustion fly ash admixture on hydrothermal synthesis of tobermorite in the mixture with quartz sand, high temperature fly ash and lime. Construction and building materials, 2019, vol. 230, no. 2020, p. 1-11. ISSN: 0950-0618.
Detail

ČERNÝ, V.; LÉDL, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Influence of Type of Secondary Raw Material on Consistency of Fresh Mixture for AAC Production. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 305-310. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the waste foundry sand on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology, ICMSET 2019. Materials Science Forum. Switzerland: 2020. p. 293-298. ISBN: 978-3-0357-1606-1. ISSN: 0255-5476.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Monitoring the effect of quartz-sand replacement by amorphous-silica raw material on the microstructure of calcium silicate composites. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 1, p. 129-134. ISSN: 1580-2949.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of different types of siliceous raw materials on Tobermorite formation in lime-silica composite. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2019, vol. 15, no. 1, p. 57-64. ISSN: 1790-5079.
Detail

ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 179-183. ISSN: 0255-5476.
Detail