Project detail

Výzkum a vývoj stavebních materiálů s využitím aktuálně produkovaných alternativních surovin

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

On the project

Projekt se zabývá návrhem, případně modifikací stávajících receptur stavebních materiálů surovinami z alternativních zdrojů. Předmětem výzkumu jsou zejména izolační materiály, kompozity pro extrémní podmínky a injektážní hmoty. Navržené receptury budou laboratorně ověřeny s ohledem na podstatné užitné parametry (fyzikálně-mechanické, tepelně-technické atd.) a v případě nutnosti objasnění anomálií či jiných podstatných souvislostí bude přistoupeno k fyzikálně-chemickým a mikrostrukturním analýzám.

Mark

FAST-S-15-2621

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Dvořáková Michaela, Ing. et Ing. - fellow researcher
Gratclová Kamila, Ing. - fellow researcher
Helanová Ester, Ing. - fellow researcher
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melichar Jindřich, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novák Vítězslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Reif Martina, Ing. - fellow researcher
Skriňáková Eva, Ing. - fellow researcher
Tuscher Hájková Iveta, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vovesný Václav, Ing., DiS. - fellow researcher
Žižková Nikol, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melichar Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Results

HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DOLÁK, D. Influence of grinding processes on gypsum microstructure. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Švýcarsko: 2015. p. 151-155. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; BRUCKNER, H.; KIRNBAUER, J. Permeability of High Performance Concrete With the Addition of Modified Polypropylene Fibers at Elevated Temperature. In EVENT MATERIALS. 1. Technische Universität Wien: Institut für Hochbau und Technologie, 2015. p. 84-91. ISBN: 978-3-900576-07-3.
Detail

HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Influence of gypsum additive on the formation of tobermorite in autoclaved aerated concrete. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 116-121. ISSN: 1013-9826.
Detail

MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I. Testing of technological properties of foam concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publication, 2016. p. 229-233. ISSN: 0255-5476.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Behaviour of composites based on blended matrix with CNT during extreme temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 239-243. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
Detail

MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I. Testing of technological properties of foam concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 229-233. ISBN: 978-3-03835-740-7.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Volume stability of polymer-silicate based materials exposed to high temperatures. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 78-85. ISBN: 978-3-03835-719-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Utilization of Fly Ash in High Performance Floor Screed Based on Cement and its Influence on Physical Mechanical Properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 201-205. ISSN: 0255-5476.
Detail

ZACH, J.; REIF, M.; NOVÁK, V. Possibilities of Binding Recycled Glass in Production of Advanced Building Materials. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 255-260. ISSN: 0255-5476.
Detail

Zach, J., Novák, V., Reif, M. Using Waste PUR Granules as an Alternative to Integrated Thermal Insulation in Ceramic Blocks. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 128-133. ISSN: 1013-9826.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.: RM-PGM12; Teplotně odolná sanační malta - PGM12. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail