Publication detail

Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV

HLUŠTÍK, P. RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV

English Title

Effect of waste water quality of alternative ways of drainage technology WWTP

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V posledních letech jsme zaznamenali pozitivní vývoj v používání alternativních metod odkanalizování. Díky zkušenostem ze zahraničí jsme nastarotvali navrhování podtlakových a tlakových způsobů odkanalizování vedle tradičních. Hlavním obsahem této práce je zejména vyjasnění nedostatků, dnes používaných alternativních metod, které jsme schopni eliminovat.

English abstract

In recent years we have seen positive developments in the use of alternative methods drainage. With the experience from abroad we nastarotvali designing vacuum and pressure sewerage alongside traditional methods. The main content of this thesis is to clarify the shortcomings of currently used alternative methods that we can eliminate.

Keywords

čistírna odpadních vod, tlakové systémy, podtlakové systémy, technické ukazatele hodnocení

Key words in English

wastewater treatment plant, pressure systems, vacuum systems, technical indicators evaluation

Authors

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.

RIV year

2015

Released

13. 10. 2015

Publisher

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Location

Bratislava, Slovenská republika

ISBN

978-80-89740-08-6

Book

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod

Edition

1

Edition number

1

Pages from

362

Pages to

366

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT117843,
  author="Petr {Hluštík} and Jaroslav {Raclavský}",
  title="Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV",
  booktitle="Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod",
  year="2015",
  series="1",
  number="1",
  pages="362--366",
  publisher="Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava",
  address="Bratislava, Slovenská republika",
  isbn="978-80-89740-08-6"
}