Publication detail

Provozování tlakové kanalizace

HLUŠTÍK, P. RACLAVSKÝ, J. MALANÍK, S.

Original Title

Provozování tlakové kanalizace

English Title

Operation pressure sewerage

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Publikace bude zaměřena na provozování tlakových kanalizačních systémů ve městech a obcích, navrhování kanalizačních objektů na stokové síti a návrh technologie a objektů čistírny odpadních vod.

English abstract

The publication will focus on operation of pressure sewerage systems in towns and villages, the design of sewerage the sewerage network and the objects on the design and technology of wastewater treatment plant object.

Keywords

vodní hospodářství obcí, stokování, čistírny odpadních vod

Key words in English

water management of municipalities, for collection, waste water treatment plants

Authors

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S.

Released

15. 12. 2016

Publisher

VUTIUM

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5453-8

Book

Provozování tlakové kanalizace

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

150

Pages count

150

BibTex

@book{BUT131848,
  author="Petr {Hluštík} and Jaroslav {Raclavský} and Stanislav {Malaník}",
  title="Provozování tlakové kanalizace",
  year="2016",
  publisher="VUTIUM",
  address="Brno",
  edition="1",
  pages="1--150",
  isbn="978-80-214-5453-8"
}