Project detail

Vysoce účinné a energeticky úsporné chladící systémy pro chlazeni profilových válců

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2011-10-14 - not assigned)

On the project

Progresivní technologie chlazení profilových válců je založena na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladicí charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Současně budou respektovány i odlišné požadavky na nové materiály používané na výrobu válců ve srovnání se stávajícími. Celkově bude změněna strategie z pohledu řídících a regulačních systémů kontroly ostřiku.

Description in English
The progressive technology of the cooling of profile rolls is based on optimization of the cooling process, i.e. to reach the most appropriate cooling characteristics with minimum energy intensity. At the same time, different demands on new materials used for the roll production will be respected in comparison with the existing demands. The total strategy will be changed from the point of view of operating and regulating systems referring to the control of the spray.

Keywords
chlazení profilových válců, energetická náročnost

Key words in English
roll- profile- cooling- nozzle- life-time- quality- energy

Mark

TA02011184

Default language

Czech

People responsible

Horský Jaroslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Zalaba David, Ing. - principal person responsible

Units

Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

KOTRBÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení k nastavení trysek chladicího systému. 24175, užitný vzor. (2012)
Detail

HORSKÝ, J.; HRABOVSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení k měření teplot na kalibrovaných válcích. 26669, užitný vzor. (2014)
Detail

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.: FV12/LPTP/09/2013; Optimalizovaný vysoce účinný chladicí systém pro chlazení L-kalibru. ArcelorMittal Ostrava a.s., Středojemná válcovna. (funkční vzorek)
Detail

HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; ZALABA, D.: SW01/LPTP/11/2014; Regulace chladicího systému profilové válcovací tratě. Válcovna trubek. URL: http://www.heatlab.cz. (software)
Detail

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.: FV15/LPTP/11/2013; Optimalizovaný vysoce účinný chladicí systém pro chlazení kalibru ze slinutých karbidů. ArcelorMittal Ostrava a.s., Středojemná válcovna. (funkční vzorek)
Detail

HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; ZALABA, D.: OT02/LPTP/11/2014; Vysoce účinný a energeticky úsporný chladicí systémy pro chlazení profilových válců. válcovna trubek- Železiarne Podbrezová a.s.. (ověřená technologie)
Detail

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.: FV11/LPTP/09/2013; Optimalizovaný vysoce účinný chladicí systém pro chlazení U-kalibru. ArcelorMittal Ostrava a.s., Středojemná válcovna. (funkční vzorek)
Detail

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.: FV14/LPTP/11/13; Optimalizovaný vysoce účinný chladicí systém pro chlazení I-kalibru. ArcelorMittal Ostrava a.s., Středojemná válcovna. (funkční vzorek)
Detail

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.: FV13/LPTP/09/2013; Optimalizovaný vysoce účinný chladicí systém pro chlazení O-kalibru. ArcelorMittal Ostrava a.s., Středojemná válcovna. (funkční vzorek)
Detail