Patent detail

Zařízení k měření teplot na kalibrovaných válcích

HORSKÝ, J. HRABOVSKÝ, J. KOTRBÁČEK, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Zařízení k měření teplot na kalibrovaných válcích je technické řešení využitelné ve válcovnách. Měření probíhá pomocí dotykových teplotních čidel pridržovaných na válci permanentními magnety.

Keywords

Treplotní čidla,kalibrované válce

Patent number

26669

Date of application

21. 1. 2014

Date of registration

24. 3. 2014

Date of expiry

23. 3. 2019

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor does not require a license fee for the result

www