Product detail

Optimalizovaný vysoce účinný chladicí systém pro chlazení I-kalibru

KOTRBÁČEK, P. HORSKÝ, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Návrh optimalizovaného chladicího kolektoru spočívá v propojení optimalizačních výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Chladící kolektor s výhodou využívá chladících účinků trysek s plochým i kuželovým vodním paprskem. Na základě výpočtů provedených pro různé uspořádání trysek byla stanovena strategie chlazení typických kalibrů tak, aby byla minimalizována napjatost v kritických místech. Hlavní přínosy použití nových optimalizovaných kolektorů jsou: - snížení spotřeby chladící tlakové vody o 25 - 30%, - lepší distribuce chladící vody, - prodloužení životnosti válců a zvýší kvality a užitných vlastností výrobku.

Keywords

chlazení, válec, profil, tryska

Create date

16. 9. 2013

Location

ArcelorMittal Ostrava a.s., Středojemná válcovna

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek