Project detail

Energetická náročnost ČOV a stokových sítí

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2012-01-01 - not assigned)

On the project

Cílem projektu je zpracovat metodiku pro auditování a vyhodnocení ČOV a stokových sítí z pohledu stavebně-technologického a energetického.

Mark

TA02020676

Default language

Czech

People responsible

Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2012-01-01 - not assigned)

Results

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost ČOV a stokových sítí. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. s. 137-140. ISBN: 978-80-86020-75-4.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost čistíren odpadních vod a stokových sítí. 12. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-89385-27-0.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost ČOV a stokových sítí. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2013. s. 344-349. ISBN: 978-80-89062-94-2.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P. Návrh technických ukazatelů energetické náročnosti čistíren odpadních vod. Vodovod.info, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1804-7157.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P. Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod. In Aktuální vodohospodářské problémy. 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 48-57. ISBN: 978-80-248-3541-9.
Detail

ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. s. 175-182. ISBN: 978-80-86020-79-2.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; KAVALÍR, P.: Metodika 84196/2014-MZE-15100; Metodika pro vyhodnocování energetické náročnosti kanalizačních sítí. Vysoké učení technické v Brně, Žižkova 17, Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail