Publication detail

Návrh technických ukazatelů energetické náročnosti čistíren odpadních vod

ÚTERSKÝ, M. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Návrh technických ukazatelů energetické náročnosti čistíren odpadních vod

English Title

The draft technical energy performance indicators of wastewater treatment plants

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Spotřeba elektrické energie velmi negativně zasahuje do rozpočtů nejen domácností, firem a dopravců, ale také do provozu čistíren odpadních vod. Na moderních čistírnách odpadních vod se instalují moderní zařízení, která mají nižší spotřebu elektrické energie. Řízení čistírny odpadních vod se provozuje pomocí řídicích systémů, které se také významně podílejí na úspoře elektrické energie.

English abstract

The aim is to propose an assessment of energy-consuming technical indicators of wastewater treatment plant. We focus on formation of energy questionnaire that is used to evaluate the wastewater treatment plant according to the criteria, and subsequently indicate which processes increase energy consumption.

Keywords

Technické ukazatele, čistírna odpadních vod, spotřeba energie, energetický dotazník

Key words in English

technical indicators, wastewater treatment plant, energy consumption, energy questionnaire

Authors

ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.

RIV year

2014

Released

17. 12. 2014

Publisher

Vodovod.info.

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Year of study

2014

Number

12

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

URL

BibTex

@article{BUT113184,
  author="Michal {Úterský} and Petr {Hluštík}",
  title="Návrh technických ukazatelů energetické náročnosti čistíren odpadních vod",
  journal="Vodovod.info",
  year="2014",
  volume="2014",
  number="12",
  pages="1--7",
  issn="1804-7157",
  url="http://vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/280-navrh-technickych-ukazatelu-energeticke-narocnosti-cistiren-odpadnich-vod#.VPVokXyG_uM"
}