Publication detail

Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod

ÚTERSKÝ, M. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod

English Title

Technical indicators of energy performance of wastewater treatment plants

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Spotřeba elektrické energie velmi negativně zasahuje do rozpočtů nejen domácností, firem a dopravců, ale také do provozu čistíren odpadních vod. Na moderních čistírnách odpadních vod se instalují moderní zařízení, která mají nižší spotřebu elektrické energie.

English abstract

The aim is to propose an assessment of energy-consuming technical indicators of wastewater treatment plant. We focus on formation of energy questionnaire that is used to evaluate the wastewater treatment plant according to the criteria, and subsequently indicate which processes increase energy consumption.

Keywords

energetický dotazník, energetický audit, energetická náročnost, čistírna odpadních vod

Key words in English

energy questionnaire, energy audit, energy-consuming, wastewater treatment plant

Authors

ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.

RIV year

2014

Released

8. 9. 2014

Publisher

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

978-80-248-3541-9

Book

Aktuální vodohospodářské problémy

Edition

1

Edition number

1

Pages from

48

Pages to

57

Pages count

10

BibTex

@inproceedings{BUT110606,
  author="Michal {Úterský} and Petr {Hluštík}",
  title="Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod",
  booktitle="Aktuální vodohospodářské problémy",
  year="2014",
  series="1",
  number="1",
  pages="48--57",
  publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-248-3541-9"
}