Project detail

Studium procesů ovlivňujících radiální transport energie v obloukovém výboji s kapalinovou stabilizací.

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2004

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2002-01-01 - 2004-12-31)

On the project

Studium vlastností a procesů, zvláště přenosu záření v termálním plazmatu generovaném ve speciálním typu obloukového výboje s kapalinovou stabilizací (Gerdienův oblouk).

Description in English
The present project will investigate the properties and processes, namely radiative transport, in thermal plasma generated in a special type of arc discharge with the column stabilized by water vortex (Gerdien arc) or generally by liquid vortex.

Keywords
Obloukový výboj,termální plazma, radiální transport energie, parciální charakteristiky, spektrální vlastnosti plazmatu, dynamický model oblouku.

Key words in English
Arc discharge, thermal plasma, radiative transport, partial characteristics, spectral properties of plasma, fluid-dynamic model.

Mark

GA202/02/1027

Default language

Czech

People responsible

Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2002-01-01 - 2004-12-31)

Results

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Radiation in SF6+PTFE Arc Plasmas. In Proceedings of the XIV International Conference on Gas Discharges and their Applications. Liverpool: The University of Liverpool, 2002. p. 47-50. ISBN: 0-9539105-1-2.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M., DOHNAL, P. Net Emission Coefficients in SF6 Arc Plasmas With Cu Admixture. In Proceedings of IV International Conference "Plasma Physics and Plasma Technology". Minsk, Belarus: Institute of Molecular and Atomic Physics, 2003. p. 277-280. ISBN: 5-85389-039-5.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Contribution of Cu Vapour to Radiation Transfer in SF6 + PTFE Arc Plasmas. In Proceedings of 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Taormina, Italy: Department of Chemistry, University of Bari, 2003. p. 682-682. ISBN: 978-1-899072-30-9.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Radiation Transfer in SF6+Cu Arc Plasmas. In Proceedings of XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: UVEE FEKT, 2003. p. 7-12. ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Influence of Cu Vapour on Radiation in SF6 Arc Plasma. In Proceedings of the XIVth Symposium on Application of Plasma Processes (SAPP XIV). Liptovský Mikuláš: Department of Plasma Physics & Institute of Physics at Comenius University, 2003. p. 5-6. ISBN: 80-8040-195-0.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Radiation absorption coefficients in arc plasmas. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 2004, no. 54, p. 759-765. ISSN: 0011-4626.
Detail

JENIŠTA, J.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Comparison of Performance between Hybrid and Water Vortex Stabilized Electric Arcs. In New Trends in Physics (NTF 2004). Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 178-181. ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

BARTLOVÁ, M. Absorption of Radiation in SF6, Ar and H2O Arc Plasmas. In Proc. 22nd International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2004), Contributed Papers. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade (Serbia and Montenegro), 2004. p. 425 ( p.)ISBN: 86-7306-063-X.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Net Emission Coefficients in Argon Arc Plasmas. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. 6, p. 522-527. ISSN: 0011-4626.
Detail

AUBRECHT, V. Technické aplikace plazmatu. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2004, roč. 2004, č. 123, s. 1-25. ISSN: 1213-418X.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M., URBAN, F., VALENTA, J. Partial characteristics of radiation for thermal plasmas in H2O and argon. In XVth International Conference on Gas Discharges and their Applications. Toulouse: Paul Sabatier University, 2004. p. 141-144. ISBN: 978-1-899072-30-9.
Detail