Ing.

Zdeněk Vejpustek

Ph.D.

FA, US – Assistant professor

+420 54114 6754
vejpustek@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Publications

 • 2024

  VANĚREK, J.; BÁLKOVÁ, R.; ŠMAK, M.; BĚŤÁK, A.; VEJPUSTEK, Z. The effect of long and short term elevated temperatures on the behaviour of lap glued joints of load-bearing spruce elements. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2024, vol. 129, no. February 2024, ISSN: 0143-7496.
  Detail | WWW

 • 2023

  BARŠOVÁ, M.; ŠULÁKOVÁ, H.; VEJPUSTEK, Z.; GABRIELOVÁ, M. Hliněné dekorace - Rozmanitost zdobení vstupních portálů hliněných staveb. Zprava z výzkumu. BŠB-TU Ostrava, v rámci konference Architektura v perspektivě: 2023.
  Detail

  VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L. Možnosti dokumentace a zaměřování historických hliněných staveb metodou laserového skenování. ZDRAVÉ DOMY INTERIÉR 2023 zborník z konferencie. 2023. p. 34-34. ISBN: ISBN 978-80-227-5343.
  Detail

  BOLCEK, R.; VEJPUSTEK, Z. Robotizace, automatizace a materiály pro architekturu. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava- 15th Architecture in Perspective: 2023.
  Detail

 • 2022

  VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; BOLCEK, R.; ŽABIČKOVÁ, I. Nepálená hlína. Intro, 2022, vol. 2022, no. 19, p. 42-47. ISSN: 2570-7744.
  Detail | WWW

  VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; BOLCEK, R.; PETŘÍČKOVÁ, M. Zdravé domy 2022. Zdravé domy 2022. Brožovaná. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2022. ISBN: 978-80-908342-0-0.
  Detail

  BARŠOVÁ, M.; GABRIELOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z. Návrh dekorace – hliněná pec aneb Barevnou linkou cestou hliněnou. Buildustry, 2022, vol. 2022, no. 1/2022, p. 32-39. ISSN: 2454-0382.
  Detail | WWW

 • 2021

  VEJPUSTEK, Z.; NEUMAYEROVÁ, E. Hliněné stavby - výzkum a výuka na FA VUT v Brně. Zbornik z medzinárodnej konferencie Zdravé domy 2021. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave - SPEKTRUM STU, 2021. p. 21-21. ISBN: 978-80-227-5140-7.
  Detail

  VEJPUSTEK, Z. Rekonstrukce dřevěné lávky na Prudké. Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2021. p. 142-147.
  Detail | WWW

  BOLCEK, R.; LEHNERT, D.; SCHWAB, V.; VEJPUSTEK, Z.; HLAVSA, P. Aditivní výroba ve stavebnictví při využití přírodních materiálů. TZB-info, 2021, vol. 23, no. 49, p. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  MÜLLER, J.; VEJPUSTEK, Z. Schopnost nepálené hlíny regulovat vlhkost v interiéru. Zdavé domy 2020. Cejl 892/30, 602 00, Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2021. p. 53-60. ISBN: 978-80-904593-8-0.
  Detail

 • 2019

  PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; SMRŽOVÁ, K.; DRÁPAL, J.; SLÁDEČEK, S.; VEJPUSTEK, Z.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z.; HERTELOVÁ, V.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2019. 160 p. ISBN: 978-80-214-5826-0.
  Detail

 • 2018

  VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů - metoda spřažení dřevo-materiál na bázi dřeva. In Dřevostavby 2018. Volyně: 2018. p. 259-267. ISBN: 978-80-86837-90-1.
  Detail

  VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů netodou spřažení. TZB-info, 2018, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2017

  VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů. TZB-info, 2017, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  STRNAD, J.; KLUSÁČEK, L.; VEJPUSTEK, Z. Předpínání překladů při rekonstrukcích pro eliminaci průhybu. TZB-info, 2017, vol. 19, no. 28, p. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  ŽABIČKOVÁ, I.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – novostavby. 2017.
  Detail

  ŽABIČKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – historické stavby. Dřevostavby 2015. 2017. ISBN: 978-80-86837-72-7.
  Detail

 • 2015

  ŽABIČKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace dřevěné konstrukce a hliněných prvků v současné stavební praxi. In Dřevostavby 2015. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2015. p. 49-59. ISBN: 978-80-86837-72-7.
  Detail

  VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Dřevěná střešní konstrukce Penny Marketu ve Velké Bystřici. TZB-info, 2015, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2013

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Konstrukce šikmých střech. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 232 p. ISBN: 978-80-247-8379- 6.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Konstrukce šikmých střech. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 232 p. ISBN: 978-80-247-4205- 2.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Konstrukce šikmých střech. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 232 p. ISBN: 978-80-247-8380- 2.
  Detail

 • 2006

  STRAKA, B.; VANĚREK, J.; HRADIL, P.; VEJPUSTEK, Z. Projekt pro průzkum historických kostelů v Beskydech - dřevěný kostel Na Prašivé. Zpravodaj WTA CZ, 2006, vol. 2006, no. 1- 2, p. 15-17. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

 • 2005

  HRADIL, P.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Experimentální analýza spojů typu ocel- dřevo s vkládanými styčníkovými plechy. Konstrukce, 2005, vol. 2005, no. 2, p. 6-8. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P.; RUSŇÁK, T. Závěry z experimentální analýzy spojů typu ocel- dřevo s vkládanými styčníkovými plechy. In Juniorstav 2005. 1. Brno: CERM, 2005. p. 1-6. ISBN: 80-214-2827- 9.
  Detail

  STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P. Experimental analysis of semi-rigid behaviour of steel-to-timber joints with slotted- in plates. In Proc. of VSU'2005 International Conference, "Ljuben Karavelov" Civil Engineering Higher School. 1. Sofia: "Ljuben Karavelov" Civil Engineering Higher School, 2005. p. 1-6.
  Detail

  VANĚREK, J., ROVNANÍK, P., VEJPUSTEK, Z. Vlastnosti nového dřevoplastového kompozitu. In CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. p. 161-165. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P. Měření akustických emisí v konstrukčních spojích typu ocel- dřevo. In Workshop NDT 2005. 1. Brno: CERM, 2005. p. 246-251. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P.; RUSŇÁK, T. Nové spoje typu ocel- dřevo ve dřevěných konstrukcích. Konstrukce, 2005, vol. 2005, no. 2, p. 1-3. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

 • 2004

  STRAKA, B.; VANĚREK, J.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P. Sanace dřevěných konstrukcí stávajících i historických objektů - závěry z analýzy. Materiály pro stavbu, 2004, vol. X, no. 7, p. 40 ( p.)ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P. Analysis of steel-to- timber connections in timber structures. In Proceedings International Conference VSU 2004. Sofia, Bulgaria: "L. Karavelov" Civil Engineering Higher School, SOFIA, 2004. p. 178 ( p.)ISBN: 954-91127-6- 4.
  Detail

  HRADIL, P., VEJPUSTEK, Z., STRAKA, B. Experimentální analýza spojů typu ocel - dřevo s vkládanými styčníkovými plechy. In Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  HRADIL, P., VEJPUSTEK, Z., RUSŇÁK, T. Nové spoje typu ocel- dřevo v dřevěných konstrukcích. In Juniorstav 2004. Brno: VUT, 2004. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

 • 2003

  STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P. Innovative types of timber structures with steel-to- timber connectors. In Proc. of VSU'2003 Jubilee International Conference, "Ljuben Karavelov" Civil Engineering Higher School. 1. Sofia: "Ljuben Karavelov" Civil Engineering Higher School, 2003. p. 1-6. ISBN: 954-91127-1- 3.
  Detail

  STRAKA, B., VANĚREK, J., VEJPUSTEK, Z. Závěry z analýzy a sanace dřevěných střešních konstrukcí stávajících a historických objektů. In 25. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2003“, WTA. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. p. 52 ( p.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P. Nové konstrukce zastřešení budov. ERA 21, 2003, vol. 2003, no. 6, p. 79-81. ISSN: 1213- 6212.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.