Ing.

Vít Krčál

FEEC, UEEN – Researcher

+420 54114 6247
xkrcal05@vut.cz

Send BUT message

Ing. Vít Krčál

Publications

 • 2023

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D.; JURÁK, V.; ORSÁGOVÁ, J.; VACULÍK, J.; PROCHÁZKA, A. Nastavení přetokových ochran v distribuční mřížové síti VN/NN. Sborník 26. konference ČK CIRED 2023. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2023. ISBN: 978-80-908793-1-7.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; KRČÁL, V.; FOLTÝN, L.; PRAKS, P.; VYSOCKÝ, J.; PRAKSOVÁ, R.; PRETTICO, G.; FULLI, G. Optimization method for short circuit current reduction in extensive meshed LV network. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2023, vol. 152, no. 1, p. 1-10. ISSN: 0142-0615.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; KRČÁL, V.; GROSSMANN, J.; JURÍK, M. Pilot test of the method Vdip for an earth fault localization. In 27th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2023). IET conference proceedings. Institution of Engineering and Technology, 2023. p. 1-5. ISBN: 978-1-83953-855-1. ISSN: 2732-4494.
  Detail | WWW

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D.; JURÁK, V.; ORSÁGOVÁ, J. A Software Tool for Setting Upstream Active Power Protection in a Meshed Distribution Network. In Proceedings of the 2023 23rd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). NEW YORK: IEEE, 2023. p. 128-132. ISBN: 979-8-3503-3593-4.
  Detail | WWW

  VRTAL, M.; KRČÁL, V.; TOMAN, P. Application of Graph Theory in Urban Infractructure Analysis. In 27th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2023). IET conference proceedings. Rome, Italy: Institution of Engineering and Technology, 2023. p. 3954-3957. ISBN: 978-1-83953-855-1. ISSN: 2732-4494.
  Detail | WWW

 • 2022

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; KRČÁL, V.; GROSSMANN, J.; KRAUS, J.; JURÍK, M. Vyhodnocení funkce systému Vdip při poloprovozu v oblasti Vimperk. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. p. 1-27.
  Detail

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D. Fault Detection in Mesh Network Utilizing Measured Data from MV/LV Transformer Stations. In Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2022. 1. Košice: Technical University of Košice, 2022. p. 272-276. ISBN: 978-80-553-4104-0.
  Detail

  KRČÁL, V.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; VACULÍK, J.; VAVRUŠ, B. Parametrizace numerického modelu mřížové soustavy pro porovnání výsledků simulace s výsledky reálného měření vybraných nestandardních událostí. Sborník konference ČK CIRED 2022. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. p. 1-11. ISBN: 978-80-908793-0-0.
  Detail

 • 2021

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; KRČÁL, V.; TOMAN, P.; ZAMPHIROPOLOS, J. The proposal for reduction of regularly monitored consumers in smart metering project Komorany. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. IET conference proceedings. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2021. p. 2874-2878. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2732-4494.
  Detail | WWW

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D.; VACULÍK, J. Možnosti využití numerického modelu sítě a dat z měření pro indikaci nestandardních stavů. Sborník konference ČK CIRED 2021. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. p. 1-7. ISBN: 978-80-905014-9-2.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; KRČÁL, V.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P. Faulty phase earthing as an alternative to autoreclosing in resistor earthed networks. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. IET conference proceedings. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2021. p. 1293-1297. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2732-4494.
  Detail | WWW

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; VACULÍK, J. Indication of Abnormal Operation Conditions in a Mesh Network Based on Data from Distributed Measurement. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. IET conference proceedings. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2021. p. 1567-1571. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2732-4494.
  Detail

  KRČÁL, V. Optimization of Mesh Network Configuration for Reduction of Short Circuit Currents. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 230-234. ISBN: 978-80-214-5943-4.
  Detail | WWW

 • 2020

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D. Negative Sequence Changes Calculation for Purposes of Fault Localization. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT-Czech Technical University in Prague, 2020. p. 29-34. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

  KRČÁL, V. A Validation Tool for the Vdip Method for Earth Faults Localization and Its Evaluation. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 430-434. ISBN: 978-80-214-5867-3.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.