Ing.

Viktor Jurák

FEEC, UEEN – Researcher

+420 54114 6229
xjurak04@vut.cz

Send BUT message

Ing. Viktor Jurák

Projects

 • 2023

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku IV, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2022

  Školení : "Pokročilé zkušební techniky", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 05.05.2022, ukončení: 22.06.2022
  Detail

 • 2021

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., dne 14.-15.9.2021, zahájení: 14.09.2021, ukončení: 15.09.2021
  Detail

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., 7.-8.9.2021, zahájení: 07.09.2021, ukončení: 08.09.2021
  Detail

  Analýza nejistot při nepřímém měření sdružených hodnot napětí, zahájení: 28.01.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

 • 2020

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou" 2, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku III , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Seminář: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.11.2019, ukončení: 28.11.2019
  Detail

  Seminář: Měření elektrické energie standardními statickými a indukčními elektroměry v podmínkách současných sítí NN, ČEZ Distribuce, a.s., část II, zahájení: 17.09.2019, ukončení: 18.09.2019
  Detail

 • 2018

  Analýza funkčnosti Metody V-dip (4.etapa), zahájení: 01.01.2018, ukončení: 14.12.2018
  Detail

 • 2017

  Seminář „Měřící transformátory (MTN, MTP), jejich chyby, manipulace a odhalování chyb“, zahájení: 26.07.2017, ukončení: 13.09.2017
  Detail