doc. Ing.

Václav Zeman

Ph.D.

FEEC, UTKO – Associate professor

+420 54114 6986
zemanv@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.

Publications

 • 2022

  ČÍKA, P.; DZURENDA, P.; ILGNER, P.; MOŽNÝ, R.; ZEMAN, V.; VRBA, K. Audit bezpečnosti a soukromí. 2022. p. 1-92.
  Detail

  SIKORA, M.; ZEMAN, V.; ČÍKA, P.; ČLUPEK, V.; BLAŽEK, P.; MARTINÁSEK, Z. Zátěžový tester informačních a komunikačních technologií. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, vol. 24, no. 2, p. 70-77. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2018

  ČLUPEK, V.; ZEMAN, V.; DZURENDA, P. Light-weight Mutual Authentication with Non-repudiation. Radioengineering, 2018, vol. 27, no. 1, p. 143-150. ISSN: 1210-2512.
  Detail

  ČÍKA, P.; GRABOVSKÝ, Š.; ZEMAN, V.; ČLUPEK, V.; ŠVEHLÁK, M.; KLIMEŠ, J. Denial of Service Attack Generator in Apache JMeter. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2018. p. 139-142. ISBN: 978-1-5386-9360-5.
  Detail

  GRABOVSKÝ, Š.; ZEMAN, V.; ČLUPEK, V. Síťový emulátor přenosových parametrů datových sítí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, vol. 20, no. 4, p. 118-127. ISSN: 1213-1539.
  Detail

  ČÍKA, P.; GRABOVSKÝ, Š.; ZEMAN, V.; ČLUPEK, V. Network Emulator of Transmission Parameters of Data Networks. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2018. p. 119-124. ISBN: 978-1-5386-9360-5.
  Detail

 • 2016

  ČLUPEK, V.; ZEMAN, V. Robust Mutual Authentication and Secure Transmission of Information on Low-cost Devices Using Physical Unclonable Functions and Hash Functions. In TSP 2016. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 100-103. ISBN: 978-1-5090-1287-9. ISSN: 1805-5435.
  Detail | WWW

  MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, J. k- Nearest Neighbors Algorithm in Profiling Power Analysis Attacks. Radioengineering, 2016, vol. 1, no. 1, p. 11-28. ISSN: 1210-2512.
  Detail

 • 2015

  ZEMAN, V.; ČLUPEK, V. Vyšší techniky datových přenosů - multimediální skriptum. 2015.
  Detail

  ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, Z. Ochrana informací šifrováním pro integrovanou, výuku VUT a VŠB- TUO. Brno: UTKO, FEKT, VUT v Brně, 2015.
  Detail

  ZEMAN, V. Techniky protichybového zabezpečení v digitální komunikaci pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. Brno: UTKO, FEKT, VUT v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-5128- 5.
  Detail

  ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, Z. Kryptografie v informatice. Brno: UTKO, FEKT, VUT v Brně, 2015.
  Detail

  ČLUPEK, V.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Secure Digital Archiving in Post-Quantum Era. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 622-626. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

  ČLUPEK, V.; ZEMAN, V. Unilateral Authentication on Low-cost Devices. In TSP 2015. 2015. p. 88-92. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; ZEMAN, V. Privacy-preserving security solution for cloud services. J APPL RES TECHNOL, 2015, vol. 13, no. 1, p. 20-31. ISSN: 1665-6423.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V.; VRBA, K. Security and Privacy in the Smart Grid Services. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 71-75. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

  HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Cryptography for Privacy-Preserving Electronic Services. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 596-600. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Usability of Pairing-Based Cryptography on Smartphones. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 617-621. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

  DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V.; VRBA, K. Modern Physical Access Control Systems and Privacy Protection. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2015. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Light-weight group signatures with time-bound membership. Security and Communication Networks, 2015, vol. 9, no. 7, p. 599-612. ISSN: 1939-0114.
  Detail | WWW

 • 2014

  MALINA, L.; ČLUPEK, V.; MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; OGUCHI, K.; ZEMAN, V. Evaluation of Software-Oriented Block Ciphers on Smartphones. In Foundations and Practice of Security. Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, 2014. p. 353-368. ISBN: 978-3-319-05301-1. ISSN: 0302-9743.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Scalable Authentication for Integration Server. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2014. p. 632-636. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

 • 2013

  MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; ZEMAN, V.; SYSEL, P. Základní metody diferenciální proudové analýzy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 2013, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; SYSEL, P.; TRÁSY, K. Near electromagnetic field measurement of microprocessor. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 2013, no. 02, p. 203-207. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V. Privacy-preserving SVANETs: Privacy-preserving Simple Vehicular Ad- hoc Networks. In Proceedings of the 10th International Conference on Security and Cryptography. 2013. p. 267-274. ISBN: 978-989-8565-73- 0.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Program Demonstrating the Timing Analysis. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-227-4026- 5.
  Detail

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Trade- off between Signature Aggregation and Batch Verification. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. p. 57-62. ISBN: 978-1-4799-0403- 7.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V. Innovative Method of the Power Analysis. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 02, p. 586-594. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MATEJ, M.; ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, Z. Network Infrastructure Testing with DDoS Attacks. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 92-95. ISBN: 978-80-227-4026- 5.
  Detail

 • 2012

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Group signatures for secure and privacy preserving vehicular ad hoc networks. In Proceedings of the 8h ACM symposium on QoS and security for wireless and mobile networks - Q2SWinet ' 12. New York, NY, USA: ACM, 2012. p. 71-74. ISBN: 978-1-4503-1619- 4.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; TRÁSY, K. Simple Electromagnetic Analysis in Cryptography. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, vol. 1, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1805- 5443.
  Detail

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Modular Arithmetic Operations on the Current Programmable Smart Cards. In Research in Telecommunication Technologies 2012. 1. 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-554-0570- 4.
  Detail

 • 2011

  SOBOTKA, J.; ZEMAN, V. Využití univerzálního autentizačního rámce pro management elektronického archivu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 12, p. 1-7. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MALINA, L.; ZEMAN, V. The Security of Multimedia Sessions in SIP. In ICT2011 proceeding. 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4231- 3.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; NEČAS, O.; ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, J. Diferenciální elektromagnetická analýza. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 60, p. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Anonymous Authentication with Spread Revelation. CRYPTOLOGIA, 2011, vol. 35, no. 3, p. 235-246. ISSN: 0161- 1194.
  Detail

  SOBOTKA, J.; ZEMAN, V. Design of the true random numbers generator. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 3, p. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MALINA, L.; ZEMAN, V. Comprehensive Security in SIP. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  KOLKA, Z.; KUBÍČEK, M.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; ZEMAN, V. Statistical Model of Blind- Oversampling Data Recovery with Probabilistic Domain Selection. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference Communication and Information Technologies 2011. Liptovský Mikuláš: AFCEA, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-8040-426- 0.
  Detail

  HAJNÝ, J.; MALINA, L.; ZEMAN, V. PRACTICAL ANONYMOUS AUTHENTICATION: Designing Anonymous Authentication for Everyday Use. In Proceedings of the Secrypt 2011. 2011. p. 405-408. ISBN: 978-989-8425-18- 8.
  Detail

 • 2010

  MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; ZEMAN, V. Classifier of power side channel. In Sborník NIMT2010. 2010. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4126- 2.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; ZEMAN, V. Power side channel information measurement. In Research in telecommunication technologies RTT2010. 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2261- 7.
  Detail

  HAJNÝ, J.; PELKA, T.; ZEMAN, V. Privacy Protection for User Authentication. In Proceedings of the Secrypt 2010. IEEEXplore, 2010. p. 90-93. ISBN: 978-989-8425-18- 8.
  Detail

 • 2009

  DOLEŽEL, R.; ZEMAN, V. Využití vícefaktorové autentizace prostřednictvím kryptografických zařízení v prostředí Open Source Software. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, vol. 2009, no. 70, p. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  LAMBERTOVÁ, P.; ZEMAN, V.; SOBOTKA, J. Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, vol. 2009, no. 69, p. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; ZEMAN, V. Measuring network bandwidth. In New Information and Multimedia Technologies - NIMT 2009. 2009. p. 32-35. ISBN: 978-80-214-3930- 6.
  Detail

 • 2008

  MIŠUREC, J.; ZEMAN, V. Concurrent Data Communication of DS2 and Home Plug PLC Systems. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2008, vol. 49, no. 1, p. 204-212. ISSN: 1738- 6438.
  Detail

 • 2007

  ZEMAN, V.; CVRK, L.; BURDA, K. Programové moduly - Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním. Oponovaná výzkumná zpráva III. etapy řešení projektu MPO, 2007, reg. č. projektu FT-TA3/121. 2007.
  Detail

  ZEMAN, V.; BURDA, K.; NĚMEC, K. Výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 935/2007, kategorie Aa, 'Laboratoř pro výuku bezpečnostních technologií'. Brno: 2007.
  Detail

  MIŠUREC, J.; ZEMAN, V. Aplikovaný výzkum zabezpečené internetové komunikace se vzdálenými koncovými zařízeními v energetice. Výzkumná zpráva projektu AVČR 1ET110530523. Brno: AVČR, 2007. p. 1-20.
  Detail

  MIŠUREC, J.; ZEMAN, V. Využití silových elektrických rozvodů pro dálkový sběr dat v energetice. In Sborník"Komunikačné a informačné technológie" 2007. KIT2007. Liptovský Mikuláš, SR: Akadémia ozbrojných sil M.R. Štefánika, 2007. p. 3. 4 (3.10 p.)ISBN: 978-80-8040-325- 6.
  Detail

  ŠILHAVÝ, P.; ZEMAN, V. Datová komunikace - laboratorní cvičení. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2007. p. 1 ( p.)
  Detail | WWW

 • 2006

  Václav Zeman, Jiří Mišurec a Karel Slavíček. Testování PLC systémů. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2006. Nové Město na Moravě: Brno, 2006. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214- 3243.
  Detail

  Václav Zeman, Jiří Mišurec. Design of Analogue Filters for Data Communication. In Nové smery spracovaní signalov VIII. Liptovský Mikuláš: 2006. p. 326 ( p.)ISBN: 80-8040-294- 9.
  Detail

  Zeman, V., Mišurec, J., Slavíček, K. Testování PLC systémů. Brno: AV ČR, 2006. p. 1 ( p.)
  Detail

  Jiri Misurec and Vaclav Zeman. Simulation models of current conveyors for computer analysis. In AITE 2006. Soul: 2006. p. 60 ( p.)ISBN: 89-953729-6- 6.
  Detail

  Jiri Misurec and Vaclav Zeman. Simulation models of current conveyors for computer analysis. International Transactions on Communication and Signal Processing, 2006, vol. 2006, no. 8, p. 37 ( p.)ISSN: 1738- 9682.
  Detail

  Stanislav Uchytil, Václav Zeman. Using Fractal Prediction in Zerotree Wavelet Coding. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2006. Nové Město na Moravě: Brno, 2006. p. 426 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V.; BURDA, K.; CVRK, L. Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním - přípravná fáze. II. Přípravná fáze. Brno: MPO ČR, 2006. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2005

  Václav Zeman Petr Daněček Martin Sýkora. Cable references models for simulating metallic access networks. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2005. Brno: 2005. p. 172 ( p.)ISBN: 80-214-2972- 0.
  Detail

  Václav Zeman Jiří Mišurec. Centrum výuky konstrukce elektronických zařízení. In Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2005. p. 216 ( p.)ISBN: 80-7231-011- 9.
  Detail

  Ing. Václav Zeman, Ph.D. Ing. Petr Daněček. Testovací provoz videokonferenčního systému. Brno: MPO, 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  Cvrk, L., Zeman, V., Komosný, D. H.323 Client-Independent Security Approach. Lecture Notes in Computer Science, 2005, vol. 2005, no. 3421, p. 673 ( p.)ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

  Cvrk, L., Sýkora, M., Zeman, V. Videoconference Security. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering (AEE '05). Prague: WSEAS, 2005. p. 284 ( p.)ISBN: 960-8457-13- 0.
  Detail

  Cvrk, L., Komosný, D., Zeman, V. Client Independent Security Approach. In Proceeding of 4th International Conference on Networking. Networking - ICN 2005. France: IARIA, 2005. p. 673 ( p.)ISBN: 3-540-25338-6.
  Detail

  BURDA, K., ZEMAN, V., ČÍKA, P., KŘIVÁNEK, V. Synchronizace blokových šifer pro modulární kryptografický systém (MKS) pro verzi BRI ISDN a PRI ISDN. 1. FEKT VUT Brno: Národní bezpečnostní úřad, 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ZEMAN, V. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR reg.č. 102/03/0762). FEKT VUT v Brně. Brno: Grantová agentura České republiky, 2005. p. 0 ( p.)
  Detail

  Mišurec, J. Zeman, V. The Analogue Filters for Digital Signals. In Proceedings of international Conference Research in Telecommunication Technology. 2005. p. 63 ( p.)ISBN: 80-248-0897- 8.
  Detail

 • 2004

  ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Special Four- port Network Using Curent Conveyor Devices. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. TU Brno, 2004. p. 289 ( p.)ISBN: 80-214-2684- 5.
  Detail

  ZEMAN, V., CVRK, L. Security of Wireless Network. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Modem over Internet Protocol. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Second- Order Filters Using Current Conveyor Devices. In Proceedings of 9th Vietnam Conference on Radio & Electronics REV' 04. Hanoi, Vietnam: The Radio Electronics Association of Vietnam, 2004. p. 228 ( p.)ISBN: 232/QD- CXB.
  Detail

  ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Univerzální obvod druhého řádu s CFA. In NOVÉ SMERY V SPRACOVANÍ SIGNÁLOV VII. 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., CVRK, L. Simulační model videokonferenčního systému. Brno: MPO, 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., DANĚČEK, P., UCHYTIL, S. Zavedení nových poznatků z oblasti počítačové bezpečnosti do výuky. Brno: MŠMT, 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

  CVRK, L., ZEMAN, V. Encryption of real-time media transported over TCP/ IP networks. In Proceeding of 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno: 2004. p. 285 ( p.)ISBN: 80-214-2684- 5.
  Detail

  CVRK, L., ZEMAN, V. Multimedia transmissions and symmetric ciphers. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  VRBA, K., ZEMAN, V. Návrh filtrů vyššího řádu pracujících v proudovém módu s použitím konvejorů UCCX. In The 11th Electronic Devices and Systems Conference. Brno: 2004. p. 119 ( p.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Bandpass filter with UCCX integrated circuit. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. Brno, CR: TU Brno, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2684- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Filter Design with Voltage Conveyors. In Proceedings of 2004 IEEE Asia- Pacific Conference on Circuits and Systems. Tainan, Taiwan: Hon-Ta Pressing & Publication Co. Ltd., 2004. p. 629 ( p.)ISBN: 0780386612.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Novel Methods for Active Frequency Filter Design. In Proceedings of 9th Vietnam Conference on Radio & Electronics REV' 04. Hanoi, Vietnam: The Radio Electronics Association of Vietnam, 2004. p. 224 ( p.)ISBN: 232/QD- CBX.
  Detail

  MIŠUREC, J., ZEMAN, V. Filter for Data Transmission using 4B3T Coding. In Proceedings of WSEAS Conferences. 2004. p. 0 ( p.)ISBN: 960-8457-06- 8.
  Detail

  MIŠUREC, J., ZEMAN, V. Univerzální prvek OPA660 pro proudový mód v rychlých obvodech. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. 2004. p. 240 ( p.)ISBN: 80-214-2766- 3.
  Detail

 • 2003

  PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Temperature Compensated High Voltage Power Supply for Avalanche Photodiode. In Proocedings of Telecommunications and Signal Processing, TSP- 2003. Brno: FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications, 2003. p. 255 ( p.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

  SMÉKAL, Z., VRBA, K., NĚMEC, K., ZEMAN, V., POLÁK, K., NAGY, Z., MOLNÁR, K., SÝKORA, M. Roční výzkumná zpráva o výzkumu uživatelsky přátelských videokonferenčních technologií. Brno: MPO, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  LATTENBERG, I., VRBA, K., ZEMAN, V., OLŠÁK, M. Inovace a podpora výuky konstrukce elektronických zařízení (Oponovaná výzkumná zpráva MŠMT). FEKT VUT v Brně, 1. Brno: FRVŠ, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  RAMPL, I., ZEMAN, V. Zpráva o řešení projektu "Centrum praktické výuky konstrukce elektronických zařízení". Brno: FRVŠ MŠMT, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  PROKEŠ, A.; ZEMAN, V. Temperature Compensation of the Responsivity of Avalanche Photodiodes in Free- Space Optical Communication Systems. In Proocedings of the IEEE- Siberian Conference on Control and Communications. Tomsk: IEEE GOLD Affinity Group of the Siberia Section, 2003. p. 102 ( p.)ISBN: 0-7803-7854- 7.
  Detail

  NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ZEMAN, V., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P., SYSEL, P., RAJMIC, P. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí. Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí. Brno: Ústav telekomunikací, 2003. p. 0 ( p.)
  Detail

  NĚMEC, K., ZEMAN, V., ČÍŽ, R., POLÁK, K. Inovace předmětu Datová komunikace. Inovace předmětu Datová komunikace. Brno: Ústav telekomunikací, 2003. p. 0 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., PROKEŠ, A. Fast setling lowpass filter. In Telecommunications and Signal Processing, TSP- 2003. 2003. p. 199 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., MIŠUREC, J. On PCB power supply decupling for high- speed applications. In Telecommunications and Signal Processing, TSP- 2003. 2003. p. 267 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., ČAJKA, J., VRBA, K. A four-port network operating as lowpass, hghpass and bandpass filter in two modes. In Conference Proceedings of the 13th International Scientific Conference Radioelektronika 2003. 2003. p. 33 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V. Kmitočtové filtry s transimpedančními zesilovači a proudovými konvejory. Brno: VUT Brno, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., ŠILHAVÝ, P., HABR, M. Datová komunikace počítačová cvičení. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., ŠILHAVÝ, P. Datová komunikace laboratorní cvičení. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  MIŠUREC, J., ZEMAN, V., ŠTĚPÁN, M. Konstrukce elektronických zařízení - návrh plošných spojů. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Modely blokovacích kondenzátorů. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Vysoké učení technické v Brně, 2003. p. 251 ( p.)ISBN: 80-214-2497- 4.
  Detail

  ZEMAN, V., POLÁK, K. Inovace a podpora výuky předmětu "Kryptografie v informatice". Brno: MŠMT, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., POLÁK, K., CVRK, L. Stanovení koncepce začlenění kryptografických mechanismů do přenosového řetězce videokonferenčního systému. Brno: MPO, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V., POLÁK, K., CVRK, L. Příprava koncepce simulačního modelu pro ověření zabezpečovacích mechanismů. Brno: MPO, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  VRBA, K., ZEMAN, V., POLÁK, K., CVRK, L. Výzkum uživatelsky přátelských videokonferenčních technologií. Brno: MPO, 2003. p. 1 ( p.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Adaptive Error Protection System and Modelling of Telecommunication Circuits Causing Transmission Errors. In Recent Trends in Multimedia Information Processing. Prague, Czech Republic: CVUT Prague, 2003. p. 170 ( p.)ISBN: 8086645053.
  Detail

 • 2002

  ZEMAN, V. Prezentace výsledků výzkumu na veletrzích Invex. LP0052. Brno: MŠT ČR, 2002. p. 1 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V. Model přenosového média přístupové sítě. 2002.
  Detail

  ZEMAN, V. Prezentace výsledků výzkumu na veletrzích Invex. 2002.
  Detail

  ZEMAN, V. Inovace a podpora výuky předmětu "Datová komunikace". 2002.
  Detail

  MIŠUREC, J., ZEMAN, V., ŠTĚPÁN, M. Konstrukce elektronických zařízení - návrh plošných spojů. 2002.
  Detail

  ZEMAN, V., ŠILHAVÝ, P., HABR, M. Datová komunikace - cvičení. 2002.
  Detail

  NĚMEC, K., ZEMAN, V., POLÁK, K., NOVOTNÝ, V. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Brno: Ústav telekomunikací, 2002.
  Detail

  PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Modulation Characteristic of VCSELs. In Proocedings of the Telecommunications and signal processing TSP- 2002. VUT Brno: SEI- UTKO, 2002. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  BIOLEK, D., ČAJKA, J., VRBA, K., ZEMAN, V. Nth- Order Allpass Filters Using Current Conveyors. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 53, no. 1- 2, p. 50 ( p.)ISSN: 0013- 578X.
  Detail

 • 2001

  PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Non- Cascade Structures of Filters. In Proceedings IST2001. Tehran: International Symposium on Telecommunications, Tehran, Iran, 2001. p. 662 ( p.)
  Detail

  PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Front- End Architecture of the Optical Directional Link. In Proceedings of the 24rd International Conference Telecommunications and Signal Processing – TSP’ 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 132 ( p.)ISBN: 80-7204-161- 4.
  Detail

  BIOLEK, D., ČAJKA, J., VRBA, K., ZEMAN, V. Nth- order allpass filters using current conveyors. Journal of Electrical Engineering, 2001, vol. 52, no. 11- 12, p. 329 ( p.)ISSN: 1335- 3632.
  Detail

  PROKEŠ, A.; ZEMAN, V. Optical Receiver Performance Analysis. In Proceedings IST 2001. Tehran, Iran: International Symposium on Telecommunications, Tehran, Iran, 2001. p. 135 ( p.)
  Detail

  ZEMAN, V. A Digital modem and anlogue modem pair for use on the public switched telephone network. In International Conference Research in Telecommunication Technology - RTT’ 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 127 ( p.)ISBN: 80-7078-817- 8.
  Detail

  ZEMAN, V., HOFÍREK, P., OLŠÁK, M. Počítačové modely netradičních aktivních prvků. 1. Brno: MŠMT, 2001. p. 0 ( p.)
  Detail

 • 2000

  VRBA, K.; BEČVÁŘ, D.; ZEMAN, V.; MUSIL, V. Novel universal active block: A universal current conveyor. In ISCAS 2002. Ženeva: 2000. p. 471 ( p.)ISBN: 0-7803-5485- 0.
  Detail

 • 1999

  Vrba K., Čajka J., Zeman V. Multifunction N- ports derived from general Fliege circuit. Journal of Electrical Engineering, 1999, no. 11, p. 1 ( p.)ISSN: 1335- 3632.
  Detail

  Vrba K., Čajka J., Zeman V. Multifunction networks with current- feedback amplifiers. In RADIOELEKTRONIKA 1999. Brno: 1999. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-1327- 1.
  Detail

  Čajka J., Vrba K. Zeman V. Multifunction N- ports biquads using modern active elements. Híradastechnika, 1999, no. 55, p. 1 ( p.)ISSN: 0018- 2028.
  Detail

  Bečvář D., Vrba K., Zeman V. Design and applications of universal current conveyors. In RTT 99 (Research in Telecommunication Technology). Karlštejn: 1999. p. 77 ( p.)ISBN: 80-01-02124- 6.
  Detail

  ZEMAN, V. Novel types of inverting current conveyors: ICCI and ICCIII. In EDS’ 99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 104 ( p.)ISBN: 80-214- 146.
  Detail

 • 1998

  Vrba K., Čajka J., Zeman V. N-th order filters using ballanced-output CCII+/- conveyors. Radioengineering, 1998, no. 9, p. 16 ( p.)ISSN: 1210- 2512.
  Detail

 • 1997

  Vrba K., Čajka J., Zeman V. New RC- active networks using current conveyors. Radioengineering, 1997, no. 5, p. 18 ( p.)ISSN: 1210- 2512.
  Detail

 • 1996

  Zeman V., Vrba K. Filters with transimpedance operational amplifiers. In Workshop 96. Brno: 1996. p. 717 ( p.)
  Detail

  Vrba K., Čajka J., Zeman V. RC-active n- th order lowpass filters. 1996, no. 3, p. 1 ( p.)
  Detail

  Vrba K., Čajka J., Zeman V. Floating RC networks using current conveyors. 1996, no. 25, p. 8 ( p.)
  Detail

  Zeman V., Vrba K. Filters with transimpedance operational amplifiers. In Workshop 96. Praha: 1996. p. 717 ( p.)
  Detail

 • 1994

  Vrba K., Čajka J., Zeman V. Dvojpóly vyššího řádu pro syntézu filtrů. In Radioelectronics. Košice: 1994. p. 169 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.