Ing.

Václav Venkrbec

Ph.D.

FCE, TST – Assistant professor

+420 54114 7464
vaclav.venkrbec@vut.cz

Send BUT message

Ing. Václav Venkrbec, Ph.D.

Publications

 • 2023

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŽAJDLÍK, T.; SVOBODOVÁ, K.; ŠŤASTNÍK, S.; HOBZOVÁ, K.; VENKRBEC, V. Effect of Microwave Radiation on the Compressive Strength of Solid Ceramic Brick. Buildings, 2023, vol. 13, no. 4, p. 1-11. ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BRANDTNER, M.; SOTOLÁŘ, V.; BOHÁČEK, A.; VENKRBEC, V. PV panels as a renewable energy source for residential building – An economical comparison before and during the energy crisis. In MATEC Web Conf. Volume 385, 2023, The 15th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for the PhD. Students and Young Scientists – Young Scientist 2023 (YS23). MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2023. p. 1-10. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2021

  VENKRBEC, V.; BRANDTNER, M. Implementace BIM do facility managementu – případová studie velké společnosti v ČR. Czech Journal of Civil Engineering, 2021, vol. 7, no. 1, p. 44-62. ISSN: 2336-7148.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BRANDTNER, M., VENKRBEC, V. A data structures for purpose of the BIM-based Life Cycle Assessment: A review and theoretical background. Young Scientist 2021 (YS21) : proceedings of the 13th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for PhD. Students and Young Scientists. 13th-15th October 2021, High Tatras, Slovakia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vysoké Tatry: IOP Publishing, 2021. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  VENKRBEC, V.; NOVÁKOVÁ, I.; BRANDTNER, M.; BUYLE, B. Survey of recycled aggregate concrete requirements in standards and guidelines of selected countries. In SBE 19 Malta, Sustainability & Resilience, International Conference, 21st November - 22nd November 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Malta: SBE Malta - Sustainable Built Environment Malta, 2020. p. 1-15. ISBN: 978-99957-1-613-4. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW

  NEČASOVÁ, B.; VENKRBEC, V. Charakterizace mechanismu zlepšování adheze modifikovaných povrchů dřevoplastových kompozitů (WPC). JUNIORSTAV 2020, 22. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. p. 104-110. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  BRANDTNER, M.; VENKRBEC, V. Non-graphical data structure for the purpose of BIM-based Life Cycle Assessment: Methodology for the Czech environment. In 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 7-11 September 2020, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague: IOP Publishing, 2020. p. 1-9. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  VENKRBEC, V.; BRANDTNER, M. Selection of a lifting mechanism for a small-scale construction project: A comparative method based on building volume and an automated schedule. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VENKRBEC, V.; KLANŠEK, U. Suitability of Recycled Concrete Aggregates from Precast Panel Buildings Deconstructed at Expired Lifespan for Structural Use. Journal of Cleaner Production, 2019, no. 247, p. 1-12. ISSN: 0959-6526.
  Detail | WWW

  VENKRBEC, V.; NOVÁKOVÁ, I.; BRANDTNER, M.; BUYLE, B. Survey of recycled aggregate concrete requirements in standards and guidelines of selected countries. SBE 19 Malta, Sustainability & Resilience, International Conference, 21st November - 22nd November 2019. Malta: SBE Malta, Sustainable Built Environment, 2019. p. 17-17. ISBN: 978-99957-1-613-4.
  Detail

 • 2018

  VENKRBEC, V.; GALIĆ, M.; KLANŠEK, U. Construction process optimisation - review of methods, tools and applications. GRADEVINAR, 2018, vol. 70, no. 7, p. 593-606. ISSN: 0350-2465.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; VENKRBEC, V. Ověření vhodnosti použití polyuretanových tmelů k tmelení aktivních spár v betonových konstrukcích. In JUNIORSTAV 2018, 20th International Conference of Doctoral Students, Proceedings. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2018. p. 201-206. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  PATLOKA, J.; BRANDTNER, M.; VENKRBEC, V. Matematická optimalizace a heuristické metody jako nástroje „ just-in-time“ dopravy betonu – rešerše. In JUNIORSTAV 2018, 20th International Conference of Doctoral Students, Proceedings. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. p. 213-220. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail | WWW

 • 2017

  VENKRBEC, V.; NOVÁKOVÁ, I.; HENKOVÁ, S. Characteristics of recycled concrete aggregates from precast slab block buildings. In WMCAUS 2017 : abstract collection book of the World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Praha, ČR, 12. - 16. 6. 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Prague: IOP Publishing, 2017. p. 1-10. ISBN: 978-80-270-1974-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HENEK, V.; VENKRBEC, V. BIM-based timber structures refurbishment of the immovable heritage listed buildings. In WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague: IOP Publishing, 2017. p. 1-9. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VLČKOVÁ, J.; VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; CHROMÝ, A. Protection of workers and third parties during the construction of linear structures. In WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague: IOP Publishing, 2017. p. 1-8. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; SELNÍK, P.; VENKRBEC, V. Návrh a montáž fasády se skrytým kotvením – krok za krokem. In JUNIORSTAV 2017, 19th International Conference of Doctoral Students, Proceedings. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
  Detail

  GALIĆ, M.; VENKRBEC, V.; CHMELIK, F.; FEINE, I.; PUČKO, Z.; KLANŠEK, U. Review of BIM’ s Implementation in some EU AEC Industries. In OTMC Conference 2017, 27-30 September 2017, Poreč, Croatia - Conference Proceedings. Zagreb, Croatia: Croation Association for Construction Management; University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 462-476. ISBN: 978-953-8168-21- 5.
  Detail

  VENKRBEC, V.; BITTNEROVÁ, L. BIM integration in education: A case study of the construction technology project Bolt Tower Dolni Vitkovice. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (electronic), 2017, vol. 12, no. 2, p. 113-120. ISSN: 1338-7278.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  GALIĆ, M.; VENKRBEC, V.; CHMELIK, F.; FEINE, I.; PUČKO, Z.; KLANŠEK, U. Survey Of Accomplishments in BIM Implementation in Croatia, The Czech Republic, Germany and Slovenia. e-GFOS, 2017, vol. 2017, no. 14, p. 23-35. ISSN: 1847-8948.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HENEK, V.; VENKRBEC, V.; NOVOTNÝ, M. Fire resistance of large-scale cross-laminated timber panels. In WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague: IOP Publishing, 2017. p. 1-7. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2016

  VENKRBEC, V. Optimization of re-mixing recyclated concrete aggregates. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 116-123. ISSN: 1660-9336.
  Detail | WWW

  VENKRBEC, V. Optimalizační metody jako nástroj efektivního využití betonových recyklátů. In JUNIORSTAV 2016, 18th International Conference of Doctoral Students, Proceedings. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
  Detail

  VENKRBEC, V.; KLANŠEK, U. Methodology for decision-making process of selection the most appropriate concrete supplier. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016. first edition. Tatranské Matliare, Slovak Republic: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 499-502. ISBN: 978-80-553-2564-4.
  Detail

  VENKRBEC, V.; KLANŠEK, U. Selection of concrete plant for construction managers - a decision-making process. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, no. 11, p. 257-263. ISSN: 2344-2409.
  Detail | WWW

  VENKRBEC, V.; KLANŠEK, U. Software-based support to decision-making process regarding the selection of concrete suppliers. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. London: CRC Press Balkema, 2016. p. 667-672. ISBN: 9781315393827.
  Detail | WWW

 • 2015

  VENKRBEC, V. Analýza rozboru nákladů a normohodin vybraných položek stavebních činností. In JUNIORSTAV 2015, 17th International Conference of Doctoral Students, Proceedings. 2015. p. 1-13. ISBN: 978-80-214-5091-2.
  Detail

 • 2014

  VENKRBEC, V. Integrated design and delivery solutions ve světě a v ČR. In JUNIORSTAV 2014, 16th International Conference of Doctoral Students, Proceedings. Brno: Vysoké učení techické v Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4851-3.
  Detail

  VENKRBEC, V. Pricnipy informačního modelu budovy (BIM). In Proceedings of the course Special technology in practice, 23 September – 2 December 2013, Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-4833-9.
  Detail

  BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V. Optimalization of internal arrangement and properties of brick fitting with filled hollows by waste polyester fibrous material. In Proceedings of the International Scientific Conference - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Building, Department of Building Technology, 2014. p. 90-97. ISBN: 978-80-227-4243-6.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENEK, V. Maximization of using recycled materials in concrete slab buildings refurbishment and design options using the building information model. In Proceedings of the International Scientific Conference - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Building, Department of Building Technology, 2014. p. 498-504. ISBN: 978-80-227-4243-6.
  Detail

  VENKRBEC, V.; ROTREKL, I. The use of recycled materials and definition of their characteristics for building information model. In CONST ENG '14, Structures, Materials and Construction Engineering Engineering Conference. Istanbul: DAKAM Publishing (D/PB), 2014. p. 209-221. ISBN: 978-605-5120-94-8.
  Detail

  VENKRBEC, V. Recycled materials, information model and their use in concrete slab buildings. In Integrated approaches to the design and management of buildings reconstruction, international university textbook. EuroScientia vzw. Brussels, Belgium: EuroScientia vzw, 2014. p. 124-130. ISBN: 978-90-818529-9-9.
  Detail

 • 2013

  VENKRBEC, V.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. Regenerace panelových domů v České Republice. In JUNIORSTAV 2013, 13th International Conference of Doctoral Students, Proceedings. Brno: Vysoké učení techické v Brně, Fakulta stavební, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4669-4.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V. Formwork demands on crane operation. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, 2013, vol. 7, no. 2, p. 78-84. ISSN: 1313-2539.
  Detail | WWW

  VENKRBEC, V. BIM proces a jeho aplikace v tuzemských projektech. In Structura 2013: Proceedings of the III. annual international construction conference. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2013. p. 238-242. ISBN: 978-80-248-3236-4.
  Detail | WWW

  VENKRBEC, V. Aplikace procesu BIM v projektech ČR. In Proceedings of the International Scientific Conference - Construction Technology and Management CTM 2013. Brno: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Building, Department of Building Technology, 2013. p. 228-233. ISBN: 978-80-263-0544-6.
  Detail

  VENKRBEC, V. Proces BIM a její aplikace v tuzemských projektech. EXECUTION OF BUILDINGS - THEORY AND PRACTICE, Proceedings of the international workshop, September 11 - 13, 2013, Křtiny, Czech Republic. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, 2013. p. 167-170. ISBN: 978-80-214-4803-2.
  Detail

  VENKRBEC, V. Posouzení faktorů současných stavebních strojů se zaměřením na životní prostředí a související legislativu. EXECUTION OF BUILDINGS - THEORY AND PRACTICE, Proceedings of the international workshop, September 11 - 13, 2013, Křtiny, Czech Republic. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, 2013. p. 162-166. ISBN: 978-80-214-4803-2.
  Detail

  ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. Nové požadavky na informační systémy podniků pro bezpečnost na staveništích. In JUNIORSTAV 2013, 15th International Conference of Doctoral Students, Proceedings. Brno: Vysoké učení techické v Brně, Fakulta stavební, 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4669-4.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Přemísťování systémového bednění jeřáby. In JUNIORSTAV 2013, 15th International Conference of Doctoral Students, Proceedings. Brno: Vysoké učení techické v Brně, Fakulta stavební, 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4669-4.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Porovnání starých a nových stavebních strojů s ohledem na životní prostředí. Silnice a železnice, 2013, vol. 8, no. 3, p. 106-107. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Demolice stavebních objektů. Silnice a železnice, 2013, vol. 8, no. 3, p. 103-104. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití. Silnice a železnice, 2013, vol. 8, no. 3, p. 100-101. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  ŠTĚRBA, M.; MOTYČKA, V.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Základní postup při návrhu zdvihacího mechanismu. Silnice a železnice, 2013, vol. 8, no. 3, p. 94-95. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V. Návrh základních stavebních strojů pro zemní práce. Silnice a železnice, 2013, vol. 8, no. 3, p. 88-89. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S. Maximální využití recyklovaných stavebních materiálů na bázi silikátů. In Proceedings of the conference RAW MATERIALS (SUROVINY) 2013, Prague. Praha: Silikátová společnost České republiky, z.s., 2013. p. 72-81. ISBN: 978-80-02-02478-1.
  Detail

  ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V.; FIALOVÁ, K. Recycling of building waste. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 2013, vol. 7, no. 1, p. 211-221. ISSN: 1313-2563.
  Detail | WWW

  ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V.; FIALOVÁ, K. The use of recycled building waste for reclamation. Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 2013, vol. 7, no. 1, p. 222-231. ISSN: 1313-2563.
  Detail | WWW

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V.; MOTYČKA, V. Main aspects that influence the right choice of cranes. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, 2013, vol. 7, no. 2, p. 70-77. ISSN: 1313-2539.
  Detail | WWW

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. Issues of panel houses from the point of view of comprehensive regeneration by providing of material recycling application. In Proceedings of the International Scientific Conference INNOVATIVE TRENDS IN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR (ITCRES 2013). 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-227-3932-0.
  Detail

 • 2012

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S. Zařízení staveniště, Technická pomůcka (TP 3.6). PROFESIS - profesní informační systém ČKAIT, 2012, vol. 2012, no. 11, p. 1-14. ISSN: 1805-6032.
  Detail | WWW

  HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. Possibilities of re-utilization of brownfields with respect to sustainable development requirements. In International scientific conference People, Buildings and Environment 2012. 1. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, 2012. p. 104-113. ISBN: 978-80-214-4628-1.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. Regenerační opatření panelových domů. In Proceedings of the International Scientific Conference Technológia Europea 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 33-42. ISBN: 978-80-905243-4-7.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. Panelové domy v České Republice. In Structura 2012: Proceedings of the II. annual international construction conference. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. p. 127-132. ISBN: 978-80-248-2879-4.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. Panelové domy a jejich konstrukční soustavy. In Proceedings of the Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants. QUAERE 2012 vol. II. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 1061-1066. ISBN: 978-80-905243-0-9.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Vhodnost využití „brownfieldů“ k rekreačním účelům. In Public Recreation and Landscape Protection - Hand in Hand, 2012 Conference Proceeding. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 42-46. ISBN: 978-80-7375-611-6. ISSN: 2336-6311.
  Detail | WWW

  HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D. Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství. Silnice a železnice, 2012, vol. 7., no. 3/2012, p. 110-113. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví. Silnice a železnice, 2012, vol. 7., no. 3/2012, p. 114-116. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji. Silnice a železnice, 2012, vol. 7., no. 3/2012, p. 117-120. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. Využití jemných podílů stavební suti vzniklých při recyklaci k rekultivacím. In Proceedings of the International Scientific Conference on Czechstav 2012 - Trends in building construction. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 66-72. ISBN: 978-80-905243-1-6.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Revitalizace nedostatečně využívaných stavebních objektů. In Proceedings of the International Scientific Conference on Czechstav 2012 - Trends in building construction. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 73-78. ISBN: 978-80-905243-1-6.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; NEČASOVÁ, B.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Bezpečný provoz věžového jeřábu při manipulaci s břemenem. In Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Masaryk conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Vol. 3. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 3406-3411. ISBN: 978-80-905243-3-0.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; NEČASOVÁ, B.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Časová náročnost systémových bednění ve fázi přípravy staveb. In Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Masaryk conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Vol. 3. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 3412-3417. ISBN: 978-80-905243-3-0.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; NEČASOVÁ, B.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Montáž systémového bednění věžovými jeřáby. In Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Masaryk conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Vol. 3. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 3418-3421. ISBN: 978-80-905243-3-0.
  Detail

  ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. The use of building waste obtained during recycling together with organic material for revitalisation of panel housing estates. In Proceedings of the International Scientific Conference Technológia Europea 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 24-32. ISBN: 978-80-905243-4-7.
  Detail

  ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. Revitalizace panelových domů a sídlišť. In Structura 2012: Proceedings of the II. annual international construction conference. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. p. 206-210. ISBN: 978-80-248-2879-4.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. Využití směsi stavební suti a organického materiálu k rekultivacím. In Structura 2012: Proceedings of the II. annual international construction conference. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. p. 267-272. ISBN: 978-80-248-2879-4.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Revitalizace nedostatečně využívaných objektů. In Structura 2012: Proceedings of the II. annual international construction conference. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. p. 201-205. ISBN: 978-80-248-2879-4.
  Detail

  ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; FIALOVÁ, K.; VENKRBEC, V. Utilisation of building recyclates for revitalisation of recreational areas in built-up areas. In International scientific conference People, Buildings and Environment 2012. 1. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, 2012. p. 154-162. ISBN: 978-80-214-4628-1.
  Detail

  VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. Současné problémy panelových domů v české republice. In Proceedings of the International Scientific Conference on Czechstav 2012 - Trends in building construction. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 87-94. ISBN: 978-80-905243-1-6.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.