Ing.

Radka Kantová

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7974
kantova.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Radka Kantová, Ph.D.

Teaching

Consulting hours

Thursday, 10:00-12:00, E1/E611 (Veveří 530/95, Brno 602 00)

Konzultační hodiny tajemníka ústavu (uznávání předmětů atd.). Pro delší konzultace projektů nebo seminárních prací nutno objednat e-mailem nebo telefonicky.

Friday, 09:00-10:00, E1/E611 (Veveří 530/95, Brno 602 00)

Friday, 10:00-12:00, E1/E611 (Veveří 530/95, Brno 602 00)

Konzultační hodiny tajemníka ústavu (uznávání předmětů atd.). Pro delší konzultace projektů nebo seminárních prací nutno objednat e-mailem nebo telefonicky.

Supervised courses

CW016Environmental and Labour Protection Mangement
Czech, summer, FCE
NWA017Environmental and Labour Protection Mangement
Czech, summer, FCE
CW20Professional practical training
Czech, summer, FCE
NWA018Professional Practical Training
Czech, summer, FCE
CW020Professional Practical Training
Czech, summer, FCE
NHA066Professional Practical Training
Czech, winter, FCE
BHA036Professional Practical Training
Czech, summer, FCE
CW04Special technology
Czech, summer, FCE
CW04Special technology
Czech, winter, FCE
BWB014Technology of Constructions
Czech, winter, FCE
AW051Technology of Constructions
Czech, winter, FCE
AW51Technology of Constructions
Czech, winter, FCE
TW01Technology of Constructions I
Czech, summer, FCE
TW02Technology of constructions II
Czech, winter, FCE
NWA032Technology of Constructions 1
Czech, summer, FCE
NWA033Technology of constructions 2
Czech, winter, FCE

* Valid data for academic year 2021/2022