Ing.

Radka Kantová

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7974
kantova.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Radka Kantová, Ph.D.

Publications

 • 2021

  KANTOVÁ, R. MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI VE FÁZI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. p. 1-131.
  Detail | WWW

 • 2018

  KANTOVÁ, R. SNIŽOVÁNÍ HODNOTY STAVENIŠTNÍHO HLUKU POMOCÍ MODELOVÁNÍ VÝROBNÍHO PROSTORU STAVBY A ÚPRAV TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PŘI VÝSTAVBĚ. Brno: 2018. p. 1-199.
  Detail | WWW

 • 2017

  KANTOVÁ, R. Construction machines as a source of construction noise. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Procedia Engineering. 1. Amsterdam: Elsevier, 2017. p. 92-99. ISBN: 978-80-553-1488-4. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2015

  KANTOVÁ, R. Ekologie a bezpečnost práce, modul 02: Hluk ze stavební činnosti. Brno: VUt FAST, 2015. p. 1-46.
  Detail | WWW

  KANTOVÁ, R. Exkurze studentů FAST VUT v Brně na realizaci 1.etapy projektu Janáčkova kulturního centra. Brno: OHL ŽS, a.s., 2015. p. 12-12.
  Detail | WWW

 • 2014

  KANTOVÁ, R.; ŘIHÁK, P. Noise Motor Working Tools and Their Measures for Noise Reduction During Construction of Buildings. In Elektronický sborník konference enviBuild 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 424-427. ISBN: 978-80-214-5003- 5. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KANTOVÁ, R.; KUČERA, Z. Influence of Roads Renovation in Havlíčkův Brod on Adjacent Housing Development. In Elektronický sborník konference enviBuild 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 190-193. ISBN: 978-80-214-5003- 5. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KANTOVÁ, R.; MOTYČKA, V. Construction Site Noise and its Influence on Protected Area of the Existing Buildings. In Elektronický sborník konference enviBuild 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 419-423. ISBN: 978-80-214-5003- 5. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Realizace staveb. In Komunikační a interaktivní platformy 2013. doc.Ing.Jiří Skládanka, Ph. D. Brno: Mendelova universita v Brně, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-7375-913- 1.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Speciální technologie v praxi. In Sborník kurzu OKTAEDR v tištěné verzi a DVD s příspěvky. Brno: 2014. p. 1-20. ISBN: 978-80-214-4833- 9.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Klempířské práce. příručka v tištěné verzi a DVD s technologickými návody. 1. Havlíčkův Brod: KIPON, 2014. p. 1-18. ISBN: 978-80-214-5047- 9.
  Detail

  KANTOVÁ, R.; ŘIHÁK, P. Tesařské spoje. příručka v tištěné verzi a DVD s technologickými návody. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. p. 1-18. ISBN: 978-80-214-5052- 3.
  Detail

  MOTYČKA, V.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R. Brno University of Technology' s Faculty of Civil Engineering Considers the Opinions of Construction Companies When Planning Study Programme Content. In Conference Proceedings of 3rd Cyprus International Conference on Educational Research. Procedia Social and Behavioral Sciences. ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014. p. 423-427. ISSN: 1877-0428.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Teorie a praxe dřevěných konstrukcí. Střechy, fasády, izolace, 2014, vol. 21, no. 7-8, p. 1-4. ISSN: 1212-0111.
  Detail | WWW

  KANTOVÁ, R.; ŘIHÁK, P. Workshop Dřevařské dovednosti aneb Jak převést teorii do praxe. Střechy, fasády, izolace, 2014, vol. 21, no. 7-8, p. 1-4. ISSN: 1212-0111.
  Detail | WWW

  KANTOVÁ, R.; ŘIHÁK, P. Dřevařské dovednosti. příručka v tištěné verzi a DVD s technologickými návody. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. p. 1-37. ISBN: 978-80-214-4929-9.
  Detail

 • 2013

  KANTOVÁ, R. SILANEM MODIFIKOVANÉ POLYMERY. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013 v tištěné verzi a DVD s příspěvky. ÚTST: VUT v Brně, tisk Litera Brno, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Spolupráce VUT v Brně se stavebními firmami na zajištění odborných praxí studentů oboru Realizace staveb. In Sborník anotací konference OKTAEDR v tištěné verzi a DVD s příspěvky. Brno: 2013. p. 104-109. ISBN: 978-80-214-4803- 2.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Staveništní hluk jako nový aspekt při modelování výrobního prostoru stavby. In Sborník anotací konference OKTAEDR v tištěné verzi a DVD s příspěvky. Brno: 2013. p. 99-103. ISBN: 978-80-227-3932- 0.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Inovace kurzů technologie staveb na Fakultě stavební VUT v Brně - konference ITCRES 2013. In Sborník anotací konference ITCRES 2013 v tištěné verzi a DVD s příspěvky. Bratislava: 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-227-3932- 0.
  Detail

 • 2012

  KANTOVÁ, R. Odborné praxe studentů Stavební fakulty VUT v Brně - OHL ŽS. ÚTST: OHL ŽS, 2012. p. 1-2.
  Detail

  KANTOVÁ, R.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. PODPORA PRAXE BĚHEM STUDIA A JEJÍ VLIV NA BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ STUDENTŮ OBORU REALIZACE STAVEB. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, 2012. p. 15-24. ISBN: 978-80-214-4628- 1.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Průvodce předmětem TW02. 2012. p. 1-41.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Průvodce povinnou odbornou praxí studentů, opora CW20. 2012. p. 1-55.
  Detail

  VLČKOVÁ, J.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; KANTOVÁ, R. NOVÉ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY PODNIKŮ PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTÍCH. In Structura 2012. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. p. 110-114. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

 • 2010

  RADA, V., KANTOVÁ, R. Inovace studijních předmětů s podporou strukturálních fondů EU. Sborník Mezinárodní konference TECHSTA 2010. ČVUT Praha, Katedra technologie staveb: ČVUT Praha, Katedra technologie staveb, 2010. p. 82-83. ISBN: 978-80-01-04605- 0.
  Detail

 • 2007

  KANTOVÁ, R. Multimediální pomůcka pro kurz technologie staveb: "Realizace monolitické železobetonové konstrukce - betonáž". ÚTST: 2007.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Multimediální pomůcka pro kurz technologie staveb: "Realizace monolitické železobetonové konstrukce - zadání do cvičení". ÚTST: 2007.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Multimediální pomůcka pro kurz technologie staveb: "Realizace monolitické železobetonové konstrukce - mechanizace". ÚTST: 2007.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Studijní opora pro předmět Speciální technologie - MODUL06 - Kotevní a spojovací technika. elektronická studijní opora. intranet fakulty stavební: ÚAIÚ, 2007. p. 3-48.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Multimediální pomůcky pro kurz technologie staveb: "Realizace monolitické železobetonové konstrukce - bednění". ÚTST: 2007.
  Detail

 • 2006

  KANTOVÁ, R.; NAVRÁTIL, K. Zpracování časového a síťového harmonogramu výstavby pro FN Brno, rekonstrukce tepelného zdroje. ÚTST: 2006.
  Detail

 • 2005

  KANTOVÁ, R. Studijní opora pro kombinované studium, modul 03, BW02. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. p. 1-18.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Studijní opora pro kombinované studium, modul 03, BW51. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. p. 1-18.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Studijní opora pro kombinované studium, modul 03, BW01. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. p. 1-18.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Určení vlivu věcného břemene na cenu nemovitosti. Brno: 2005. p. 1-130.
  Detail

  KANTOVÁ, R. Studijní opora pro kombinované studium, modul 03, BW04. studijní opora. Brno: ÚAIÚ, 2005. p. 1-18.
  Detail

 • 2003

  LÍZAL, P.; MARŠÁL, P.; MUSIL, F.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R.; VLČKOVÁ, J. Technologie stavebních procesů pozemních staveb. uvod do technologie, hruba spodni stavba. uvod do technologie, hruba spodni stavba. Brno: CERM s.r.o. Brno, 2003. 109 p. ISBN: 80-214-2536- 9.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.