Mgr.

Přemysl Dohnal

FEEC, UTEE – Assistant lecturer

+420 54114 6299
dohnalp@vut.cz

Send BUT message

Mgr. Přemysl Dohnal

Projects

  • 2023

    Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
    Detail