doc. Ing.

Petr Svoboda

Ph.D.

FME, IMID DT – Associate professor

+420 54114 3215
Petr.Svoboda@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Creative activities

 • SVOBODA, P.: Leštící aparatura; Zařízení pro přípravu vzorků. A2/423. URL: http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/fotogalerie/id_22/lestici_aparatura.jpg. (funkční vzorek)
  http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/fotogalerie/id_22/lestici_aparatura.jpg, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; ČUDEK, V.: Synchronizační zařízení; Synchronizační zařízení pro vysokorychlostní kameru. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1107. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1107, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; ČUDEK, V.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.: Sychro device; Synchronizační zařízení pro zábleskový zdroj bílého světla. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1086. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1086, number of downloads: 2
  Detail

 • SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; ČUDEK, V.; MEDLÍK, J.: Inkrementální kodér; Inkrementální kodér pro planetovou převodovku. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1087. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1087, number of downloads: 2
  Detail

 • SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.: Stojan mikroskopu; Konstrukce otočného stojanu mikroskopu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1088. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1088, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; MEDLÍK, J.; ČUDEK, V.: Teplotní přípravek; Přípravek pro kontaktní měření teploty v EHD kontaktu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1285. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1285, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; ŠAMÁNEK, O.: Indentační přípravek; Přípravek pro tvorbu mikrovtisků na ocelové kuličce. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1294. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1294, number of downloads: 1
  Detail

 • KOŠŤÁL, D.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.: Simulátor hladovění; Simulátor hladovejícího kontaktu (vícenásobný kontakt). laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1514. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1514, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠPERKA, P.; MEDLÍK, J.; KŘUPKA, I.; SVOBODA, P.; VRBKA, M.; ZIMMERMAN, M.: 2D_table_v1; Dvouosý polohovací stůl s přesným nastavením polohy. místnost A2/421 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1541. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1541, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; KOŠŤÁL, D.: Simulátor HK; Systém uložení a zatěžování valivých elementů pro simulátor hladovějícího kontaktu. místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1608. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1608, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; ZIMMERMAN, M.: Měřicí aparatura; Konstrukce přípravku pro studium axiálních sil ve šroubech. Pokorný, spol. s.r.o. Brno, Trnkova 115/2788.. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1851. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1851, number of downloads: 2
  Detail

 • SVOBODA, P.; KREJČÍ, P.: Měřicí karta; Měřicí karta pro zpracování signálu z tenzometrů. Pokorný, spol. s.r.o. Brno, Trnkova 115/2788.. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1850. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1850, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; KREJČÍ, P.: BoltMSR; Software pro vyhodnocení maximálních axiálních sil ve šroubech. místnost A2/421 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1849. (software)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1849, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; HOUFEK, L.; HOUFEK, M.: Tenzometry; Univerzální tenzometrický člen pro měření krouticího momentu a axiálních sil ve šroubech. Pokorný, spol. s.r.o. Brno, Trnkova 115/2788.. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1852. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1852, number of downloads: 2
  Detail

 • KOŠŤÁL, D.; SVOBODA, P.: Simulátor; Systém zajištění osy rotace valivého elementu pro tribologický simulátor. místnost A2/401 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1854. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1854, number of downloads: 2
  Detail

 • SVOBODA, P.; SEDLAČÍK, J.: MicroIndentor; Univerzální zařízení pro tvorbu mikrotextur. Laboratoř tribologie A2/422 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1859. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1859, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; HOUFEK, M.: měření ax. síly; Stend pro stanovení axiálních sil ve šroubech. POKORNÝ, spol. s.r.o. Brno, Trnkova 115/2788, PSČ 628 00. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2086. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2086, number of downloads: 1
  Detail

 • SVOBODA, P.; KREJČÍ, P.: ax.síla.sw; Program pro měření a vyhodnocení rozdílů axiálních sil. místnost A2/421 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2087. (software)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2087, number of downloads: 1
  Detail

 • KOŠŤÁL, D.; NOVOTNÝ, A.; SVOBODA, P.: Adaptivní stírač kapaliny; Adaptivní stírač kapaliny pro simulátor kontaktu. A2/403. (funkční vzorek)
  Detail

 • SVOBODA, P.; OMASTA, M.: testovací stanice; Stanice pro testování a diagnostiku valivých ložisek. Laboratoř A3/110 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2315. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2315, number of downloads: 1
  Detail

 • OMASTA, M.; SVOBODA, P.; ŽÁČEK, J.: B2B test rig; Experimentální zařízení typu back-to-back. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=369. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=369, number of downloads: 1
  Detail

 • POLNICKÝ, V.; MICHALEC, M.; SVOBODA, P.; ROBENEK, D.: Stend ložiska; Stend hydrostatického uložení rozměrných konstrukcí v oblasti speciálních zařízení. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/419. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/419, number of downloads: 0
  Detail

 • FOLTÝN, J.; MICHALEC, M.; POLNICKÝ, V.; SVOBODA, P.; MARTINEK, J.; ROBENEK, V.; DRHA, V.: Experimentální zařízení 4PAD; Hydrostatická točna s mechatronickými systémy na bázi adaptivních regulačních smyček. Laboratoř B2/305 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/468. (funkční vzorek)
  https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/468, number of downloads: 0
  Detail

 • FOLTÝN, J.; POLNICKÝ, V.; MICHALEC, M.; SVOBODA, P.; MARTINEK, J.; ROBENEK, V.: Experimentální zařízení 3PAD; Hydrostatické ložisko se zpětnovazebním řízením tloušťky mazacího filmu. Laboratoř B2/305 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/467. (funkční vzorek)
  https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/467, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.