prof. MgA.

Petr Kvíčala

FFA, KTM – Professor

kvicala@favu.vut.cz

Send BUT message

prof. MgA. Petr Kvíčala

Projects

 • 2022

  Infraštruktúra segregácie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2020

  Estetika vs. biopolitika, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Design ako emancipačný nástroj a proces vedúci k sociálnej platforme: prípadová študia Veľký Krtíš, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Estetika inakosti. Výskum esteticko-materiálnej dimenzie biomoci v prostredí inštitucionálnej starostlivosti., zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail