doc. PaedDr.

Pavel Korvas

CSc.

CESA, RSP – Chairman

+420 54114 9584
Pavel.Korvas@vut.cz

Send BUT message

doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Publications

 • 2022

  HRBOTICKÝ, L.; HANÁK, P.; KOLÁŘOVÁ, J.; KORVAS, P. Optimalizace cyklistického posedu. Medica Sportiva Bohemica &Slovaca, 2022, vol. 31, no. 2, p. 42-48. ISSN: 1210-5481.
  Detail | WWW

 • 2021

  KORVAS, P.; KŘÍŽ, T.; GOLDSCHMIDT, T. International Conference of Sport, Health and Physical Education, Book of Abstract. International Conference of Sport, Health and Physical Education, Book of Abstract. 1. Ústí nad Labem: UJEP, Ústí nad Labem, 2021. p. 52-52. ISBN: 978-80-7561-320-2.
  Detail

 • 2019

  KORVAS, P.; KOŤOVÁ, M.; HOŘÁKOVÁ, P. Stárnutí, zdraví a kvalita pohybové dovednosti. VYSOKOŠKOLSKÁ TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT, POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. první. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 62-67. ISBN: 978-80-553-3306-9.
  Detail

  KORVAS, P. Quality of balance and pressure distribution beneath the foot during double-leg stance in young women. Physical Activity Review, 2019, vol. 7, no. 1, p. 71-79. ISSN: 2300-5076.
  Detail | WWW

 • 2018

  KORVAS, P. QUALITY OF BALANCE AND PRESSURE DISTRIBUTION OVER THE PRESSURE PLATFORM DURING DOUBLE -LEG STANCE IN YOUNG WOMEN. 2018. p. 34-34.
  Detail

  KORVAS, P. Kondičný trénink v roku 2018. In Kondičný trénink v roku 2018. 2018. p. 260-268. ISBN: 978-80-8141-196-0.
  Detail

 • 2017

  KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H. Průzkum pohybové aktivity u studentů VUT v Brně. In Pohybový aparát a zdraví. 1. Brno: Paido, 2017. p. 104-108. ISBN: 978-80-7315-265-9.
  Detail

  KOŤOVÁ, M.; KORVAS, P. Playing computer games for isolated breathing therapy. In Biomedical Engineering and Sciences (IECBES), 2016 IEEE EMBS Conference on. IEEE, 2017. p. 175-180. ISBN: 978-1-4673-7791-1.
  Detail | WWW

  KORVAS, P. Podpora zdraví a pohybové aktivity u zaměstnanců. Výchova ke zdraví a zdravý životní styl. 1. České Budějovice: 2017. p. 49-58. ISBN: 978-80-7394-565-7.
  Detail

  KORVAS, P. Physical activity of students at Brno University of Technology. Modern approaches to physical activity promotion and measurement. 1. 2017. p. 92-92. ISBN: 978-953-317-054-1.
  Detail

  KORVAS, P. The reactive - speed Performance of the Volleyball Players during Year Training Cycle. In Kondičný trénink v roku 2017. 1. Banská Bystrica: Slovenská asociace kondičních trenérů, UBM KTVŠ FF Banská Bystrica, 2017. p. 163-171. ISBN: 978-80-8141-165-6.
  Detail

 • 2016

  KORVAS, P.; KOŤOVÁ, M. A study of gait characteristics in young and elderly women. Scientific report physical education and sport, Proceedings of the 9th annual int. conf: Physical education, sport and health, Pitesti, 17th - 18th November 2016, Romania. 20. Pitesti, Rumunsko: Printing house University of Pitesti, 2016. p. 173-178. ISBN: 1453- 1194.
  Detail

  KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H.; KORVASOVÁ, V. Outdoor Activities and the Czech Tourism. Journal of Outdoor Activities. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AK AM, 2016, vol. 9, no. 2, p. 31-37. ISSN: 1802-3908.
  Detail

  KORVAS, P.; KOŤOVÁ, M.; HORÁKOVÁ, P. Svalová aktivace sportovkyně a nesportovkyně. In Svalová aktivace sportovkyně a nesportovkyně. první. Banská Bystrica: Slovenská asociace kondičních trenérů, Univerzita Matěja Beéla KTVŠ FF Banská Bystrica, 2016. p. 188-200. ISBN: 978-80-8141-138-0.
  Detail

  KORVAS, P.; ŠAMŠULA, J. Vertical Ground Reaction Force at Take- off and height of Volleyball Jumps. In ZBORNIK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA „SPORT I ZDRAVLJE“. ZBORNIK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA „SPORT I ZDRAVLJE“. 1. Tuzla, Bosna i Hercegovina: Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli, Adr.: 2. Oktobra 1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina u saradnji sa Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom, Univerziteta u Tuzli, 2016. p. 6-11. ISSN: 2303-8551.
  Detail

  KORVAS, P. Výuka na základní škole a pohybové aktivity. TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT V ŽIVOTE ČLOVEKA. první. Zvolen, Slovenská republika: VTU ve Zvolene, 2016. p. 30-37. ISBN: 978-80-228-2922-9.
  Detail

  KORVAS, P.; KOŤOVÁ, M.; HORÁKOVÁ, P. Svalová aktivace sportovkyně a nesportovkyně. Svalová aktivace sportovkyně a nesportovkyně. první. Banská Bystrica: Slovenská asociace kondičních trenérů, Univerzita Matěje Béla FF Banská Bystrica, 2016. p. 188-200. ISBN: 978-80-8141-138- 0.
  Detail

  KORVAS, P.; HORÁKOVÁ, P.; KOŤOVÁ, M. Muscle activation of a sportsman and an untrained man. Journal of Human Sport and Exercise, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 107-117. ISSN: 1988-5202.
  Detail

 • 2015

  KORVAS, P.; KOŤOVÁ, M.; HORÁKOVÁ, P. Muscle activation of a sportsman vs. an untrained man. HUngary, Szombathely: University of West – Hungary,Szombathely, Hungary, 2015. p. 50-51.
  Detail | WWW

 • 2014

  SUCHÝ, J.; PERNICA, J.; KORVAS, P. Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate dutring Ten Days High Altitude Stay and Training. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. Univerzita Karlova v Praze AK AM, 2014, vol. 50, no. 1, p. 5-14. ISSN: 1212- 1428.
  Detail

  KORVAS, P.; BEDŘICH, L.; BLAHUTKOVÁ, M. Struktura sportovního výkonu a její psychická složka. Struktura sportovního výkonu. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, FSpS, 2014. p. 21-26. ISBN: 978-80-210-6856- 8.
  Detail

  KORVAS, P.; KORVASOVÁ, V. The analysis of tourism in Brno region. Acta Gymnica. Olomouc: UP Olomouc, 2014. p. 80-80. ISSN: 2336- 4920.
  Detail

  KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H. Sport Tourism in the Czech Republic. Szombathely: West University Hungary, 2014. p. 85-85.
  Detail | WWW

  SUCHÝ, J.; KORVAS, P. Effects of a ten days training camp in high altitude areas. In World Research of Hypoxic Training. first. Banska Bystrica: Matej Bel University, Banska Bystrica, 2014. p. 93-112. ISBN: 9788081410802.
  Detail

 • 2013

  ŠOPÍKOVÁ, J.; KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H.; HANUŠOVÁ, H.; MUCHOVÁ, M.; BRŮŽKOVÁ, L.; BÁTOROVÁ, M.; ENGELOVÁ, L. Pohybové aktivity na prodej: tři profesní specializace v oblasti managementu. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2013, vol. 22, no. 1, p. 55-56. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

  KORVAS, P.; KRUPKOVÁ, V. Physiological and Energy Comparison of Recreational Horse Riding. Journal of Outdoor Activities. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AK AM. Ústí n.L.: PF UJEP, 2013. p. 20-25. ISSN: 1802- 3908.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.