Ing.

Michal Ptáček

Ph.D.

FEEC, UEEN – Department Finantial Officer

+420 54114 6235
ptacekm@vut.cz

Send BUT message

Ing. Michal Ptáček, Ph.D.

Publications

 • 2021

  SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; RUSZ, M.; MUSIL, P.; BENEŠL, L.; PTÁČEK, M. Broadband Power Line Communication for Integration of Energy Sensors within a Smart City Ecosystem. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 10, p. 1-27. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ČERNÝ, T.; PTÁČEK, M. Techno-economic comparison of various renewable energy sources for hybrid system implementation. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2021, vol. 23, no. 2, p. 55-61. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2020

  JURÁK, V.; BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M. Compensation of reactive power in LV network and its impact on reactive power flow through distribution grid. In 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. On Minimisation of Earthing System Touch Voltages. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 20, p. 1-15. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Optimisation of Earthing System Design through Touch Voltage Minimisation Using Ansys Maxwell. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. p. 562-566. ISBN: 9788055333243.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; VACULÍK, J. Statistické hodnocení vybraných provozních veličin mřížové sítě NN. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. p. 1-14. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; VACULÍK, J. Analysis of Dense-Mesh Distribution Network Operation Using Long-Term Monitoring Data. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 22, p. 1-25. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L. Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. 2019. p. 499-502. ISSN: 2694-7013.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; JURÁK, V.; BLAŽEK, V.; KUČERA, M. Nedodržení účiníku a nevyžádaná dodávka jalové energie do DS na úrovni NN. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. p. 1-17. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

 • 2018

  HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; SMÍLEK, P. Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MLÝNEK, P.; ZAMPHIROPOLOS, J. Využití SMART METERING dat pro plánování, monitorování a řízení provozu sítí. In 22. Konference ČK CIRED. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2018. p. 1-18. ISBN: 978-80-905014-7-8.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M.; FRECHOVÁ, L.; VACULÍK, J.; HOCHMANN, R. Analýza provozu městské mřížové distribuční sítě. In České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2018. p. 1-14.
  Detail

 • 2017

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. p. 1-19. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Sensitivity Analysis of Earthing System Impedance for Single and Multilayered Soil. In CIRED 2017, The 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED – Open Access Proceedings Journal. Glasgow, UK: CIRED, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-78561-483-5. ISSN: 2515-0855.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M.; DVOŘÁK, J. Evaluation of different solutions of faulted phase earthing technique for an earth fault current limitation. In CIRED 2017, The 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED, International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. Glasgow (UK): IET, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-78561-483-5. ISSN: 2032-9644.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Earthing System Resistance Calculation Using Analytical Approach with Mutual Coefficients. In Proceedings 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Power Engineering, 2017. p. 67-72. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; PTÁČEK, M.; FORAL, Š.; KOLEKTIV, S. UMASS LOWELL Research Reactor Irradiation Channel Analysis. In The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists. Dubna: Department Joint Institute for Nuclear Research, 2017. p. 265-269. ISBN: 978-5-9530-0416- 9.
  Detail | WWW

  TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M. Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation. 2017.
  Detail

 • 2016

  PTÁČEK, M.; KOPIČKA, M.; PAVELKA, T.; RADIL, L. Modelling of Small Wind Power Plant with Savonius-Darrieus Rotor in the PSCAD. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 204-209. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
  Detail | WWW

  PAVELKA, T.; PTÁČEK, M.; BAXANT, P. Static model of LED behaviour depending on operating conditions. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 480-484. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
  Detail | WWW

 • 2015

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; PTÁČEK, M.; FORAL, Š.; JIŘIČKOVA, J.; AGARA, S.; SRIPRISAN, S. RESEARCH REACTOR BEAM- PORT SPECTRA CHARACTERIZATION BY MULTIFOIL NEUTRON DOSIMETRY METHOD. International conference of young scientists and post-graduates - Proceeding of the cenference. Užhorod: Institute of Electron Physics.The National Academy of Science of Ukraine., 2015. p. 94-94. ISBN: 978-966-2668-95- 7.
  Detail

  PAVELKA, T.; PTÁČEK, M. Degradation of LED parameters during operation: Brief review of currently used models and measuring methods. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava, Czech Republic: VŠB-TU Ostrava, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
  Detail

  KYSNAR, F.; PROCHÁZKA, K.; HROUDA, J.; PTÁČEK, M. Přenastavení frekvenčních ochran fotovoltaických elektráren. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-80-905014-4- 7.
  Detail

  PTÁČEK, M.; VARMUŽA, J. Distribuce elektrické energie - doplňující výukový materiál. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-50.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; PTÁČEK, M. Ekonomika a ekologie v elektroenergetice. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-197.
  Detail

 • 2014

  KOPIČKA, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P. Analysis of the Power Quality and the Impact of Photovoltaic Power Plant Operation on Low-Voltage Distribution Network. In Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ), 2014. Rakvere, Estonia: 2014. p. 99-102. ISBN: 978-1-4799-5020-1.
  Detail

  PTÁČEK, M.; PAVELKA, T.; NOVOTNÝ, J. The Cooperation of Fuel Cells and Renewable Energy Sources: A Short Review of Operated Energetics Systems and Their Main Deficiencies of PEMFC Models in Hybrid Systems. In Proceedings of 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. 1. Brno, Czech Republic: 2014. p. 363-366. ISBN: 978-1-4799-3806- 3.
  Detail

  PTÁČEK, M. Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji. Brno, Česká republika: 2014. p. 1-156.
  Detail

  PTÁČEK, M. Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2014. p. 1-32.
  Detail

 • 2013

  PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. The Implementation of the Dynamic Experiments of the Low-temperature Fuel Cell Stack with the Buck DC/ DC Converter. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2013. First. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, 2013. p. 200-203. ISBN: 978-80-553-1441- 9.
  Detail

  PTÁČEK, M. The definition of input parameters for modelling of energetic subsystems. EPJ Web of Conferences, 2013, vol. 54, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2012

  PTÁČEK, M.; PAVELKA, T.; MATOUŠEK, A. The Verification of Validity of the Low-Cost Laboratory Measuring Set for Analysis of Low- Power Photovoltaic Modules. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 485-489. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  PAVELKA, T.; PTÁČEK, M.; BAXANT, P. Photometrical Parameters of the Luminaire Used for Laboratory Measure of Low- Power Photovoltaic Modules. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 1181-1184. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  PTÁČEK, M.; MASTNÝ, P. The Investigation of Thermal Behaviour of the Low-Temperature Fuel Cell Stack by the Supplemented Dynamic Model. In Recent Advances in Energy, Environment and Economic Development. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. Paris, France: WSEAS Press, 2012. p. 160-165. ISBN: 978-1-61804-139-5.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. New Dynamic Model of Low-Temperature Fuel Cell Stack and the Micro- Cogeneration Systems. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 491-497. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

 • 2011

  PTÁČEK, M.; PAAR, M. Aplikace genetického algoritmu pro optimalizaci provozu distribuční sítě. In Elektrotechnika a informatika 2011 část třetí - Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 49-52. ISBN: 978-80-261-0017- 1.
  Detail

  MASTNÝ, P.; DRÁPELA, J.; MACHÁČEK, J.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; BARTOŠÍK, T.; PAVELKA, T.; MIŠÁK, S. Obnovitelné zdroje elektrické energie. EFEKT. EFEKT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 256 p. ISBN: 978-80-01-04937- 2.
  Detail

  PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. Modelling of Photovoltaic Array for Hybrid System. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. First. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

 • 2010

  PTÁČEK, M.; NOVOTNÝ, J.; MATOUŠEK, A. Analýza fotovoltaické části multienergetického grid- off systému s palivovým článkem. In Proceedings of the 1st International Scientific Conference Renewable Energy Sources 2010. First. Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-89402-24- 3.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M. Variants of Repair Diesel Generator in Terms of Nuclear Accidents. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 4. First edition. Brno, Czech Republic: Novpress, s.r.o., 2010. p. 157-161. ISBN: 978-80-214-4079- 1.
  Detail

  PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. Cascade and Independent Malfunctions and Damages of Safety Systems in Terms of a Nuclear Accident. In Proccedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. First. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 623-627. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, J.; PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. Obnovitelné zdroje v elektrizační soustavě. In Proceedings of the 1st International Scientific Conference Renewable Energy Sources 2010. First. Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-89402-24- 3.
  Detail

  PTÁČEK, M.; NOVOTNÝ, J.; MATOUŠEK, A. Analysis of the Photovoltaic Source of Multi-energy Grid- off System with Fuel Cell. Volume of Abstract of the 1st International Scientific Conference OZE 2010 RENEWABLE ENERGY SOURCES 2010. First. Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. p. 47-48. ISBN: 978-80-89402-21- 2.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, J.; PTÁČEK, M.; MATOUŠEK, A. RES in electricity system. Volume of Abstract of the 1st International Scientific Conference OZE 2010 RENEWABLE ENERGY SOURCES 2010. First. Tatranské Matliare, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. p. 33-34. ISBN: 978-80-89402-21- 2.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M.; KHISAMUTDINOV, N. Comparison of Amount of Solar Energy of the Photovoltaic Panel in the Given Area. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, Modern Technique and technologies MTT' 2010. Tomsk, Russia: TPU Press, 2010. p. 14-16. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.