Ing.

Michaela Indruchová

RO, Re-ORA

+420 54114 5263
indruchova@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michaela Indruchová

Publications

  • 2001

    BEZDĚKOVÁ, K., KOZÁKOVÁ, M., VESELÝ, M. Vliv adsorpce polutantů na rychlost jejich fotokatalytické degradace. In 53. zjazd chemických spoločností. FPV Univerzita M. Bela v B. Bystrici: 2001. p. 336 ( p.)ISBN: 80-89029-23- X.
    Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.