doc. Ing.

Marie Pavláková Dočekalová

Ph.D.

FBM, ÚE – Associate professor

+420 54114 2638
Marie.Pavlakova.Docekalova@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.

Publications

 • 2022

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; MELUZÍN, T.; ŠKAPA, S. Modelling of the relationship between sustainability and shareholder wealth. Technological and Economic Development of Economy, 2022, vol. 28, no. 3, p. 854-871. ISSN: 2029-4913.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  ŠIMBEROVÁ, I.; KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; ŠKAPA, S. Does corporate governance affect the market value and risk of Czech joint-stock companies?. In IMCIC 19 Proceeding, Volume I. I. Orlando, Florida, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2019. p. 29-34. ISBN: 978-1-941763-96-4.
  Detail

 • 2018

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I. The impact of Environmental and Social performance on the Market Value of Shares of Czech Joint-Stock Corporations. In The 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2018). 1. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systematics, 2018. p. 13-18. ISBN: 978-1-941763-90-2.
  Detail

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; KOLEŇÁK, J. Modelling of Social Key Performance Indicators of Corporate Sustainability Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 1, p. 303-312. ISSN: 1211-8516.
  Detail

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.;KOCMANOVÁ, A. Sustainability Assessment:Macroeconomic and Microeconomic Frameworks. 2018. 2018. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2018. 112 p. ISBN: 978-80-7204-988-2.
  Detail

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; ROZMAHEL, P. Ekonomie: Sbírka řešených příkladů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2018. ISBN: 978-80-214-5604-4.
  Detail

 • 2017

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; LACE, N.; NĚMEČEK, P. Environmental, Social, Governance and Economics Model of a Company's Sustainable Development as a Base for Investment Decision Making. In Proceedings of the 21th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2017. p. 7-12. ISBN: 978-1-941763-58-2.
  Detail

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; DOUBRAVSKÝ, K.; DOHNAL, M.; KOCMANOVÁ, A. Evaluations of corporate sustainability indicators based on fuzzy similarity graphs. ECOLOGICAL INDICATORS, 2017, vol. 2017, no. 78, p. 108-114. ISSN: 1470-160X.
  Detail | WWW

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J. Environmental Reporting as a Part of a Marketing Communication. In Strategic Innovative Marketing. Springer Proceedings in Business and Economics. 1. Mykonos, Greece: Springer International Publishing, 2017. p. 331-336. ISBN: 978-3-319-33863-7. ISSN: 2198-7246.
  Detail

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Economics of Company. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017. ISBN: 978-80-214-5557-3.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; SIMANAVIČIENÉ, Ž. Corporate Sustainability Measurement and Assessment of Czech Manufacturing Companies using a Composite Indicator. Engineering Economics, 2017, vol. 28, no. 1, p. 88-100. ISSN: 1392-2785.
  Detail

 • 2016

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A. Composite indicator for measuring corporate sustainability. ECOLOGICAL INDICATORS, 2016, vol. 2016, no. 61, p. 612-623. ISSN: 1470-160X.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P. Comparing the composite indicator Index Corporate Sustainability and the predictive model - an application on Czech manufacturing companies. In Proceedings of the 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-941763-46-9.
  Detail

 • 2015

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A. Evaluation of the Effectiveness of Manufacturing Companies by Financial and Non-financial Indicators. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Procedia Social and Behavioral Sciences. 213. Elsevier, 2015. p. 491-496. ISSN: 1877-0428.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; KOLEŇÁK, J. Determination of economic indicators in the context of corporate sustainability performance. Business: Theory and Practice, 2015, vol. 16, no. 1, p. 15-24. ISSN: 1648-0627.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; KOLEŇÁK, J. Development of Corporate Governance Performance Indicators for Czech Manufacturing Companies. Danube, 2015, vol. 6, no. 1, p. 57-72. ISSN: 1804-6746.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A. Construction of Environmental Indicators of Corporate Sustainability. In Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1311-1317. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. The Role of Environmental and Social Aspects in Corporate Performance. In Proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 2327-2334. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  HORNUNGOVÁ, J.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Social Responsibility and its Importance to the Performance Management of Business Companies: Actual Situation in the Czech Republic. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference, Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: 2015. p. 413-430. ISBN: 978-80-7454-482- 8.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Evaluation of Efficient and Inefficient Czech Companies Operating in the Manufacturing Industry Using Financial and Non- Financial Indicators and Data Envelopment Analysis. In Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1387-1396. ISBN: 978-0-9860419-5- 2.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Sustainable Value in Measuring of Corporate Sustainability: Approaches and their Evaluation. Journal of Security and Sustainability Issues, 2015, vol. 4, no. 3, p. 241-259. ISSN: 2029-7025.
  Detail | WWW

  KOCMANOVÁ, A.; SIMANAVIČIENÉ, Ž.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Predictive Model for Measuring Sustainability of Manufacturing Companies. Engineering Economics, 2015, vol. 26, no. 4, p. 442-451. ISSN: 1392-2785.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J. Measuring and Benchmarking Corporate Environmental Performance. In 11th IFIP WG 5.11 International Symposium, ISESS 2015 Proceedings. Dordrecht: Springer, 2015. p. 503-511. ISBN: 978-3-319-15993- 5.
  Detail

  PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; KOLEŇÁK, J. Uplatnění nástrojů společenské odpovědnosti při zvyšování sociální výkonnosti elektrotechnických podniků v České republice. Scientia& Societas, 2015, vol. XI, no. 3, p. 84-91. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P. Utilization of Multidimensional Methods for Corporate Sustainability. In Proceedings of the 19th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2015. p. 1-7. ISBN: 978-1-941763-28-5.
  Detail

 • 2014

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P. Sustainable Corporate Performance Index for Manufacturing Industry. In Proceedings of the 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatic. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-941763-09-4.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Sustainable Performance Measurement Using Data Envelopment Analysis. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2014 Conference Proceedings. 1. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. p. 437-442. ISBN: 978-80-244-4207- 5.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. The Relationship between Corporate Environmental, Social and Governance Performance, and Economic Performance: Empirical Study on Czech Manufacturing Industry. International Journal of Economics and Statistics, 2014, vol. 2, no. 1, p. 170-178. ISSN: 2309- 0685.
  Detail

 • 2013

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J.; ŠIMBEROVÁ, I.; CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; TRENZ, O.; KUBÁLEK, T.; HODINKA, M.; POPELKA, O. Měření podnikové výkonnosti. 1. 1. Brno: Littera, 2013. 249 p. ISBN: 978-80-85763-77- 5.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M.; BOČKOVÁ, N. The use of Data Envelopment Analysis to assess the R& D effectiveness of the Czech manufaturing industry. Business: Theory and Practice, 2013, vol. 14, no. 4, p. 308-314. ISSN: 1648- 0627.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M. Stanovení indikátorů pro měření výkonnosti Corporate Governance v podmínkách České republiky. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH, 2013, vol. 16, no. 1, p. 15-23. ISSN: 1212- 3285.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M.; KOLEŇÁK, J. Návrh indikátorů pro měření environmentální výkonnosti podniku. Scientia& Societas, 2013, vol. IX, no. 2, p. 176-187. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  BOČKOVÁ, N.; DOČEKALOVÁ, M. Effectiveness of Corporate R& D Expenditure and Human Resources in Czech Industry. In Finance and the Performance of firms in science, education, and practice. Zlin: Tomas Bata University in Zlin, 2013. p. 126-135. ISBN: 978-80-7454-246- 6.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M.; KUBÍČKOVÁ, A.; BOČKOVÁ, N. Approaches of International Organizations to Corporate Governance Performance Measurement. In INTERNATIONAL ON-LINE VIDEO CONFERENCE - CONTEMPORARY PROBLEMS OF ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT: THEORY AND PRACTICE. Iževsk, Rusko: Iževsk Izdateľstvo IžGTU, 2013. p. 185-189. ISBN: 978-5-7526-0597- 0.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M. Construction of corporate social performance indicators for Czech manufacturing industry. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 2, p. 309-315. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; LUŇÁČEK, J. PROMETHEE-GAIA Method as a Support of the Decision- Making Process in Evaluating Technical Facilities. In Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. p. 44-53. ISBN: 978-0-9860419-0- 7.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; DOČEKALOVÁ, M. Sustainable Corporate Performance: Interaction between Environmental, Social, Corporate Governance and Economic Indicators. In Proceedings of the 2013 International Conference on Systems, Control and Informatics (SCI 2013). 2013. p. 136-144. ISBN: 978-1-61804-214- 9.
  Detail

  BOČKOVÁ, N.; DOČEKALOVÁ, M. Využití zdrojů financování VaV v části elektrotechnického průmyslu. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. 7, no. 17, p. 17-24. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2012

  DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A. Evaulation of Sustainability Reporting of Czech Companies. In 2nd REDETE 2012 Conference. International Scientific Conference. Economic Development And Entrepreneurship In Transition Economies: A Search For New Paradigms. Banja Luka: Faculty of Economics, University of Banja Luka, 2012. p. 813-821. ISBN: 978-99938-46-54- 3.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; NĚMEČEK, P.; DOČEKALOVÁ, M. Environmental, Social and Governance (ESG) Key Performance Indicators for Sustainable Reporting. In The 7th International Scientific Conference. 1. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2012. p. 655-663. ISBN: 978-609-457-116- 9.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M. Construction of the economic indicators of performance in relation to environmental, social and corporate governance (ESG) factors. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. LX, no. 4, p. 195-205. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M. Corporate Sustainability Reporting in Czech Companies- Case Studies. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, vol. VI, no. 11, p. 9-16. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A. Global environmental, social and economic crises: Voluntary corporate activities as a possible solution. Ekonomická revue, 2012, vol. 15, no. 4, p. 217-224. ISSN: 1212- 3951.
  Detail

 • 2011

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M. Corporate Sustainability: Environmental, Social, Economic and Corporate Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 2011, no. 7, p. 203-209. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J.; KOCMANOVÁ, A. Reporting Complex Corporate Performance. In Creating Global Competitive Economies. A 360-degree Approach. Milano, Italy: International Business Information Management Asociation, 2011. p. 1671-1675. ISBN: 978-0-9821489-6- 9.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M.; STRAKOVÁ, J. THE INFLUENCE OF ECO- LABELLING ON CONSUMER BEHAVIOUR IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Economics and management- 2007, 2011, vol. 2011, no. 16, p. 1248-1252. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  STRAKOVÁ, J.; DOČEKALOVÁ, M. VLIV NÁBOŽENSTVÍ NA UDRŽITELNÉ PODNIKÁNÍ. Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. p. 202-208. ISBN: 978-80-7372-720- 8.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; NĚMEČEK, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Sustainability: Environmental, Social and Corporate Governance Performance in Czech SMEs. In The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 2011. IFSR , Orlando, USA: WMSCI 2011,Orlando, USA, 2011. p. 94-99. ISBN: 978-1-936338-42- 9.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; HŘEBÍČEK, J. Corporate Governance and Sustainability. In Economics and Management - 2011. 2011. Fakulta podnikatelská, Brno: VUT FP v Brně, 2011. p. 56-65. ISBN: 978-80-214-4279- 5.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M. Environmental, Social and Economic Performance and Sustainability in SMEs. In Liberec Economic Forum 2011. 1. Technical University of Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, Czech Republic, 2011. p. 242-252. ISBN: 978-80-7372-755- 0.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M. Corporate Sustainability Reporting and Measuring Corporate Performance. Environmental Software Systems. Frameworks of eEnvironment - 9th IFIP WG 5.11 International Symposium, ISESS 2011, Brno, Czech Republic, June 27-29, 2011. Proceedings, 2011, vol. 9, no. 1, p. 245-254. ISSN: 1868- 4238.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; CHVÁTALOVÁ, Z.; DOČEKALOVÁ, M.; STRAKOVÁ, J. Critical Reflections on a Recent Development of Environmental, Social and Governance Aspects of Company Performance. In Sovremennye problemy ekonomiki, biznesa i menedžmenta: Teorija i praktika. Materialy Meždunarodnoj onlajn- videokonferencii. Iževsk, Rusko: Iževsk Izdateľstvo IžGTU, 2011. p. 58-62. ISBN: 978-5-7526-0520- 8.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J. Corporate Governance and Volutary Reporting in the Czech Republic Business Companies. In Creating Global Competitive Economies. 1. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2011. p. 1557-1571. ISBN: 978-0-9821489-6- 9.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, M.; STRAKOVÁ, J. Využítí dobrovolných environmentálních nástrojů v českých malých a středních podnicích. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. Brno, Česká republika: Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4348- 8.
  Detail

  STRAKOVÁ, J.; DOČEKALOVÁ, M. Zhodnocení úrovně udržitelného rozvoje v zemích Visegrádské čtyřky. In Sborník příspěvků IV. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: 2011. p. 606-615. ISBN: 978-80-7248-711- 0.
  Detail

  KOCMANOVÁ, A.; DOČEKALOVÁ, M. A Fuzzy-Logic- Based Approach to Qualitative Modelling of ESG Aspects of Corporate Performance. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: NFLUENCE OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES ON BUSINESS AND SOCIETAL CHANGE. Vilnius, Litva: association “Naujosios Kartos Mokslo ir Verslo Klasteris“, 2011. p. 208-216. ISBN: 978-609-95358-0- 7.
  Detail

 • 2010

  DOČEKALOVÁ, M.; STRAKOVÁ, J. Vliv vybraných ukazatelů na udržitelný rozvoj ČR. In International Workshop for Ph.D. Students. Brno: Fakulta podnikatelská, 2010. ISBN: 978-80-214-4194- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.