Ing.

Marcel Janda

Ph.D.

FEEC, UVEE – Assistant professor

+420 54114 6737
janda@vut.cz

Send BUT message

Ing. Marcel Janda, Ph.D.

Publications

 • 2021

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SOLÁRNÍ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM. 42. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2021. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Application of Solar-Powered Irrigation System. In ECS Transactions. ECS Transaction. 1. USA: ECS – The Electrochemical Society, 2021. p. 291-296. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Solar-Powered Irrigation System. 22nd ABAF Brno 2021 - Advanced Batteries, Acumulators and Fuel Cells. 1. 2021. p. 155-157. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

 • 2019

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Aplikace tepelného čerpadla v rodinném domě. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Česká elektrotechnická společnost, 2019. p. 37-40. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. MOŽNOST VÝMĚNY KOTLE NA TUHÁ PALIVA ZA TEPELNÉ ČERPADLO. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. 1. Košice: 2019. p. 27-31. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail | WWW

 • 2018

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Wind Effect Simulation on Photovoltaic Modules. ECS Transactions, 2018, no. 87, p. 411-413. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULACE VLIVU KONSTRUKCE NA PROUDĚNÍ VZDUCHU. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2018. p. 43-46. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. MOŽNOST OPTIMALIZACI INSTALACE FV ELEKTRÁRNY POMOCÍ SIMULACE. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2018. 2018. p. 38-41. ISBN: 978-80-553-2975-8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Simulation Of Effects Of Wind In The Installation PV Power Plants. In Advance Bateries, Accumulators and Fuel Cells. 2018. p. 132-135. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

 • 2017

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Model of airflow around the roof installation of photovoltaic modules. ECS Transactions, 2017, vol. 81, no. 1, p. 217-222. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. VLIV PROUDĚNÍ VZDUCHU NA CHLAZENÍ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ. In 13. ročník Vedecko-odbornej KONFERENCIE ALER. 1. Liptovský Mikuláš: 2017. p. 33-37. ISBN: 978-80-89456-30-7.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULATION OF AIRFLOW IN THE AREA OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. In 18. Konference pokročilých baterií, akumulátorů a palivových článků, ABAF. jedna. 2017. p. 131-134. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  JANDA, M.; JANDOVÁ, K. Vibration simulation of electric machines. In Finite Element Method - Simulation, Numerical Analysis and Solution Techniques. 1. Intech, 2017. p. 1-14. ISBN: 978-953-51-5770- 0.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULACE PROUDĚNÍ VZDUCHU V OKOLÍ FV ELEKTRÁREN. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 139-142. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

 • 2016

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. TEACHING THE ANSYS WORKBENCH PROGRAM. In 8th International workshop on teaching in photovoltaics. Praha: Nakladatelství ČVUT - výroba, Praha 2016, 2016. p. 42-44. ISBN: 978-80-01-05935-7.
  Detail

 • 2015

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULATION OF THE INFLUENCE OF HAIL MECHANICAL ACTION ON PHOTOVOLTAIC PANELS. ECS Transaction, 2015, vol. 1, no. 70, p. 239-243. ISSN: 1938- 6737.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Simulace vlivu dopadu krup na Fotovoltaický panel v programu Ansys Workbench. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2015. p. 62-65. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULACE VLIVU MECHANICKÉHO PŮSOBENÍ DOPADU KRUP NA FOTOVOLTAICKÝ PANEL. In 11. ročník konferencie ALER 2015. 1. Liptovský Mikuláš: SES - pobočka v Liptovském Mikuláši, 2015. p. 54-59. ISBN: 978-80-89456-22- 2.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. ABAF - Simulation of the impact of hail on the photovoltaic panel in Ansys Workbench. In 16th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 140-141. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  MAKKI, Z.; JANDA, M. INFLUENCE OF PCB TEMPERATURE INSIDE MODERN HEADLAMP. In 23rd SVSFEM ANSYS Users Group Meeting and Conference 2015. Hustopeče: 2015. p. 127-131. ISBN: 978-80-905525-2-4.
  Detail | WWW

 • 2014

  MAKKI, Z.; JANDA, M. REMOVING HEAT FROM THERMAL SOURCE TO HEAT SINK THROUGH PRINTED CIRCUIT BOARD. In 22nd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2014. Jasná, Slovak , Republic: 2014. p. 114-118. ISBN: 978-80-905525-1- 7.
  Detail

  JANDA, M.; MAKKI, Z.; KONÍČEK, P. Calculation of the Vibration Induction Motor Using the Finite Element Method. In Mechtronika 2014. Brno: Brno University of technology, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

 • 2013

  DEEB, R.; JANDA, M.; MAKKI, Z. Design of Cooling System of Permanent Magnet Servo Motor. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava, Czech Republic: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 205-209. ISBN: 978-80-248-2988- 3.
  Detail

  MAKKI, Z.; JANDA, M.; DEEB, R. COMPARISON OF METHODS FOR SOLVING THE HEAT TRANSFER IN ELECTRICAL MACHINES. Academic Journals, 2013, vol. 18, no. 75, p. 25-30. ISSN: 1897- 0737.
  Detail

 • 2012

  KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; KOUTECKÝ, T.; ZATOČILOVÁ, A.; JANDA, M. 3D Digitalization Of The Human Body For Use In Orthotics And Prosthetics. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 72, p. 1000-1005. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  MAKKI, Z.; JANDA, M.; DEEB, R. The Difference between the Number of Fan Blades. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602- 1.
  Detail

  JANDA, M.; DEEB, R.; MAKKI, Z. Optimization of fan of inductin motor in Ansys Workbench. Academic Journals, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 141-148. ISSN: 1897- 0737.
  Detail

  DEEB, R.; JANDA, M.; MAKKI, Z. Prediction of Eddy Current Losses of Surface Mounted Permanent Magnet Servo Motor. In Proceeding of XX. International Conference on Electrical Machines. Marseille, France: Curran Associates, Inc., 2012. p. 1797-1802. ISBN: 978-1-4673-0142- 8.
  Detail

  DEEB, R.; JANDA, M.; MAKKI, Z. Comparison of 2D and 3D FEM Analysis of the Magnetic Field in PM Servo Motor. Academic Journals, 2012, vol. 72, no. 4, p. 297-309. ISSN: 1897- 0737.
  Detail

  JANDA, M.; VÍTEK, O.; HÁJEK, V. Noise of Induction Machines. In INDUCTION MOTORS - MODELLING AND CONTROL. 1. 2012. p. 207-224. ISBN: 978-953-51-0843- 6.
  Detail | WWW

  MAKKI, Z.; JANDA, M.; DEEB, R. Effect of Blade Rotation on the Pressure on the Outlet Side of the Fan. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602- 1.
  Detail

  MAKKI, Z.; DEEB, R.; JANDA, M. The problem with flow in radial channels synchronous machines. Academic Journals, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 75-82. ISSN: 1897- 0737.
  Detail

 • 2011

  VÍTEK, O.; JANDA, M.; HÁJEK, V.; BAUER, P. Detection of Eccentricity and Bearings Fault Using Stray Flux Monitoring. In Proceedings of the 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives. Bologna, IT: IEEE, 2011. p. 456-461. ISBN: 978-1-4244-9302- 9.
  Detail | WWW

  JANDA, M.; CHLUP, J. Použití numerických metod u ventilačních výpočtů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 1, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MAKKI, Z.; JANDA, M. Analýza metod pro výpočet tepelných ztrát jednofázového vodiče. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 1, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MAKKI, Z.; JANDA, M.; DEEB, R. Effect of Surface Roughness on Mass Transport. In XI. Interantional Conference on Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362- 4.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Sledování vlivu teploty na solární články v PV elektrárně. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2011. p. 125-127. ISBN: 978-80-02-02323- 4.
  Detail

 • 2010

  DEEB, R.; JANDA, M.; SKALKA, M.; AUBRECHT, V. Thermal transient analysis of an Electric Machine Using ANSYS Worbench. In Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: vysoké účení technické v Brně, 2010. p. 10-12. ISBN: 978-80-214-4178- 1.
  Detail

  CHLUP, J.; JANDA, M. FRICTION DISSIDATION FACTOR DETERMINATION OF THE FLOWING AIR INTO THE AIR GAP AND ROTOR STAR INLET. In Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 40-41. ISBN: 978-80-214-4178- 1.
  Detail

  KUCHYŇKOVÁ, H.; JANDA, M. Use of 3D scanner for diagnostic of electrical machines design. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010, vol. 2010, no. 87, p. 157-160. ISSN: 0239- 3646.
  Detail

  VÍTEK, O.; JANDA, M.; HÁJEK, V. Effects of Eccentricity on External Magnetic Field of Induction Machine. In 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference. Valletta, Malta: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2010. p. 939-943. ISBN: 978-1-4244-5794- 6.
  Detail | WWW

  SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č.; JANDA, M. Induction Machine Pulsating Torque Analysis. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010, vol. 2010, no. 88, p. 165-168. ISSN: 0239- 3646.
  Detail

 • 2009

  JANDA, M.; KUCHYŇKOVÁ, H. Teplotní měření v elektrických strojích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, vol. 2009, no. 31, p. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č.; JANDA, M. Influence of Rotor Position on Oversaturated Areas Size of Induction Machine Magnetic Circuit. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2009, vol. 2009, no. 84, p. 91-97. ISSN: 0239- 3646.
  Detail

  DEEB, R.; JANDA, M.; AUBRECHT, V. Temperature measurement of a DC- Motor. In Low Voltege Electrical Machines. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. p. 76-77. ISBN: 978-80-214-3975- 7.
  Detail

 • 2008

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Solar cells testing using different diagnostic method. In 4th IWTPV' 08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. p. 69-72. ISBN: 978-80-01-04047- 8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Vyhledávání defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod. In Alternatívne zdroje energie ALER 08. Slovensko: 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-8070-779- 8.
  Detail

  JANDA, M.; KUCHYŇKOVÁ, H. Simulation of thermal fields. In XVII Conference COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING. 1. Poznan: 2008. p. 205-206. ISBN: 978-83-89333-19- 3.
  Detail

 • 2007

  JANDA, M.; KUCHYŇKOVÁ, H. SIMULATION OF PHYSICAL FIELD IN ELECTRIC MACHINE WITH ANSYS WORKBENCH. In 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Košice: TULIP, Ing. Jaroslav Tulipán, Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-867- 9.
  Detail

  JANDA, M.; KUCHYŇKOVÁ, H. SIMULATION OF PHYSICAL FIELD IN ELECTRIC MACHINE. In XLIII International Symposium on Electrical Machines. 2007. p. 77-80. ISBN: 978-83-921340-3- 9.
  Detail

  JANDA, M. Simulation of Physical field with Ansys Workbench. In Student EEICT 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 161 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409- 7.
  Detail

  JANDA, M.; KUCHYŇKOVÁ, H. Thermal simulation in electric machine. In International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: FEEC BUT, 2007. p. 46-48. ISBN: 978-80-214-3560- 5.
  Detail

 • 2006

  KUBÍČKOVÁ, K., VANĚK, J., JANDA, M., FOŘT, T., BAŘINKA, R. Simulation Program For Defect Analysis. In WORKSHOP NDT 2006 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 74 ( p.)ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; BOUŠEK, J.; FOŘT, T.; JANDA, M. Fast LBIC scanning of solar cells. In 21. european photovoltaic solar energy conference. 2006. p. 347 ( p.)ISBN: 3936338205.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; BOUŠEK, J.; JANDA, M.; FOŘT, T.; BAŘINKA, R. Fast LBIC Scanning of Solar Cells. In Electronic Devices and Systems EDS 06. Brno: Nakl. Z. Novotný, 2006. p. 539 ( p.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  JANDA, M. Cooperation of Modern CAD systems with Program Ansys Workbench. In Student EEICT 2006. Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT a FIT, 2006. p. 44 ( p.)ISBN: 80-214-3162- 8.
  Detail

  Marcel Janda, Hana Kuchyňková. Modeling of physical field with Ansys Workbench. In Low Voltage Electrical Machines. Brno: VUT Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3159- 8.
  Detail

  JANDA Marcel, KUCHYŇKOVÁ Hana. Cooperation Autodesk Inventor with Ansys Workbench. In ISEM 2006. Praha: 2006. p. 89 ( p.)ISBN: 80-01-03548- 4.
  Detail

 • 2005

  JANDA, M., KUCHYŇKOVÁ, H. Modern CAD Systems in Electrical Engineering Practice. In Joint Czech – Polish Conference on Project GACR 102/03/ 0813. Brno: VUT Brno, 2005. p. 35 ( p.)ISBN: 80-214-3047- 8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; BOUŠEK, J.; JANDA, M. Zrychlené rastrování solárních článků v režimu LBIC. In Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích 2005. Brno: Z. Novotny, 2005. p. 98 ( p.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.