Ing.

Libor Nohál

Ph.D.

FME, IMID DT – Researcher

+420 54114 3229
nohal@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Libor Nohál, Ph.D.

Creative activities

  • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; NOHÁL, L.: VUT AE pneutest 2017; Stanice pro zkoušky pneumatických válců VUT UK 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, budova A3/111, Techniká 2896/2, 61669 Brno. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/. (funkční vzorek)
    http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/, number of downloads: 1
    Detail

  • MAZAL, P.; BANČÁK, M.; VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.: Test AE kontakt; Stanice pro kalibraci snímačů AE pro zkoušení ložisek. VUT v Brně, FSI, budova A3/111, Technická 2, 616 69 Brno. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/. (funkční vzorek)
    http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/, number of downloads: 1
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.