prof. RNDr.

Josef Diblík

DrSc.

FCE, MAT – Professor

+420 54114 7618
diblik@vut.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Projects

 • 2023

  Identifikace a řiditelnost obyčejných a frakcionálních dynamických systémů , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Analysis of Discrete and Continuous Dynamical Systems with Emphasis on Identification Problems, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2020

  Kvalitativní a numerická analýza spojitých a diskrétních dynamických systémů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Identifikace nelineárních dynamických systémů zlomkového řádu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Dynamika systémů se zaměřením i na algebraickou a topologickou strukturu. , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  GA16-08549S, Identifikace dynamických systémů na časových škálách, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  Reprezentace řešení dynamických systémů, numerické algoritmy řešení , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vlastnosti řešení funkcionálních diferenciálních a diferenčních rovnic, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Pobyt zahraničního profesora na FEKT VUT (prof. D. Khusainov, inovace studijního předmětu) , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP201/10/1032, Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" III., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Kvalitativní metody vyšetřování spojitých a dikrétních dynamických systémů se zřetelem i na jejich algebraickou strukturu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  Inovace studijního předmětu "Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice"., zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  GA201/07/0145, Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" II., zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  Multimediální učební text "Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice"., zahájení: 06.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  Multimediální učební text - M1B, zahájení: 26.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GA201/04/0580, Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales", zahájení: 26.03.2003, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2001

  ME 423, Oscillation theory for functional differential equations, zahájení: 30.05.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA102/01/0432, Symbolické, semisymbolické a numerické metody analýzy, návrhu a optimalizace elektrických obvodů, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1996

  GA201/96/0410, Diferenciální a funkcionálně-diferenciální rovnice, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
  Detail