Project detail

Multimediální učební text - M1B

Duration: 26.03.2003 — 31.12.2004

Mark

IS1594

Default language

Czech

People responsible

Diblík Josef, prof. RNDr., DrSc. - principal person responsible

Units

Department of Mathematics
- (2003-03-26 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2003-03-26 - not assigned)

Results

BAŠTINEC, J. Nedostatky v matematické přípravě absolventů středních škol z pohledu učitele VUT. In DIDZA (Didactic Conference in Žilina with international participation). Žilina, Slovensko: Faculty of Science, University of Žilina, 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-8070-270-5.
Detail

BAŠTINEC, J. Matematika pro bakaláře na FEKT VUT. In Zborník 28. konferencie VŠTEP. Žilina: Žilinská universita, 2004. s. 13 ( s.)ISBN: 80-8070-287-X.
Detail

BAŠTINEC, J. Výuka matematiky v bakalářském studiu na FEKT VUT. In XXII. mezinárodní kolokvium ořízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2004. s. 58 ( s.)ISBN: 80-7231-116-6.
Detail

BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J., DURNOVÁ, H. Elektronické texty pro bakaláře na FEKT VUT. In 3. matematický workshop, Sborník, CD ROM. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

BAŠTINEC, J. Výuka matematiky v bakalářském studiu na FEKT VUT. In XXII. mazinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, CD ROM. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-116-6.
Detail

BAŠTINEC, J., DIBLÍK, J., DURNOVÁ, H. Elektronické texty pro bakaláře na FEKT VUT. In 3. matematický workshop, Sborník. Brno: Fakulta stavebni VUT v Brně, 2004. s. 17 ( s.)ISBN: 80-241-2741-8.
Detail