Ing.

Josef Čech

Ph.D.

IFE – Assistant professor

+420 54114 8934
josef.cech@usi.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Josef Čech, Ph.D.

Projects

  • 2008

    Inovace výuky modelování výrobních procesů , zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2009
    Detail

  • 2007

    Inovace softwarové podpory ve výuce z oblasti stavební technologie a realizace staveb , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
    Detail