Ing.

Josef Čech

Ph.D.

IFE – Assistant professor

+420 54114 8934
josef.cech@usi.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Josef Čech, Ph.D.

Teaching

Consulting hours

Tuesday, 12:00-13:50, A422 (4.22) (Purkyňova 464/118, Brno 61200)

Supervised courses

ERSTFMeasurements and the Investigation of Building Engineering Physics Tasks
Czech, summer, IFE
4PDSProjekční a rozpočtová dokumentace staveb
Czech, both, IFE
4POPPříprava a realizace staveb, ochrana životního prostředí
Czech, both, IFE
ERPRSPreparation and Management of Constructions
Czech, summer, IFE
4RNPRozpočtování nemovitostí - případová studie
Czech, both, IFE
ERTPSConstruction Technology
Czech, winter, IFE

* Valid data for academic year 2021/2022

Lectured courses

ERPSFBuilding Construction and Building Engineering Physics
Exercise, Czech, winter, IFE, ÚSI
ERTPSConstruction Technology
Lecture, Czech, winter, IFE, ÚSI

* Valid data for academic year 2021/2022