Ing.

Josef Čech

Ph.D.

IFE – Assistant professor

+420 54114 8934
josef.cech@usi.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Josef Čech, Ph.D.

Publications

 • 2020

  FAIT, P.; ČECH, J.; KRÁL, P.; VLADIMÍR, L. Contribution to the Evaluation of Thermal Insulation Properties of a Simple and a Double Window in a Log building. Drvna Industrija, 2020, vol. 71, no. 3, p. 289-294. ISSN: 1847-1153.
  Detail | WWW

 • 2019

  FAIT, P.; ČECH, J.; KRÁL, P. Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery. Soudní inženýrství, 2019, vol. 2019, no. 2, p. 19-24. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  ČECH, J. THE ISSUE OF CONSTRUCTION OF NEW INDUSTRIAL SITES. In 19th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2019. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ttd., 2019. p. 833-839. ISBN: 978-619-7408-86-7.
  Detail | WWW

  FAIT, P.; ČECH, J.; KRÁL, P. Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. p. 274-282. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail | WWW

  ČECH, J.; KLIKA, P. Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2019. p. 263-270. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail | WWW

  KLIKA, P.; ČECH, J. HEAT LOSSES OF BUILDINGS. DESIGN AND REALITY?. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2019. p. 403-410. ISBN: 978-619-7408-71-3. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2018

  HRDLIČKA, T.; ČECH, J. Střechy-fasády-izolace: Je lepší dřevostavba nebo zděná stavba?. Ostrava: Nakladatelství MISE, 2018. p. 36-39.
  Detail

  ČECH, J. Problematika posuzování vad asfaltových pásů u plochých střech. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2018. p. 299-309. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail | WWW

 • 2017

  ČECH, J. Dopad správné formulace znaleckých úkonů na znaleckou činnost. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství., 2017. p. 237-242. ISBN: 978-80-214-5459-0.
  Detail | WWW

 • 2013

  ČECH, J. Správně osazená okna a dveře šetří energii. Sruby a roubenky, 2013, vol. 2/2013, no. 2, p. 20-22. ISSN: 1804-8900.
  Detail | WWW

  ČECH, J. Realizace nákladově a energeticky úsporných domů se systémem vnitřního zateplení. TZB- info, 2013, vol. 2013, no. 6, p. 1-16. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2009

  ČECH, J. Verification of thermal technical parameters of new construction technology with internal insulation. In MLADÝ VEDEC, 1. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY. Košice: TU v Košiciach, Stavebná Fakulta, 2009. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-0176- 1.
  Detail

 • 2007

  HRAZDIL, V.; ŠIKULA, O.; UHER, P.; ČECH, J.; VĚRNÝ, L. Kontinuální měření teplot v interiéru rodinného domu realizovaného z tvárnic Betong. In Sborník atestů spol. Be-Tong: ATESTY 2007 04/ 2007. Hodonín: Be-Tong spol. s r.o., 2007. p. 1-12.
  Detail

  HRAZDIL, V.; KOVÁŘOVÁ, B.; ČECH, J.; VĚRNÝ, L. Závěrečná a tisková zpráva projektu Inovace SW podpory ve výuce předmětu stavební technologie a realizace staveb. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. p. 1-6.
  Detail

  HRAZDIL, V.; ČECH, J.; RYCHTECKÝ, M. Nová technologie výstavby nízkoenergetických domů. In TECHSTA 2007. Praha: ČVUT v Praze, 2007. p. 29-29. ISBN: 978-80-01-03880- 2.
  Detail

  ČECH, J. Návrh výstavby montovaného prvkového skeletu. In Sborník konference Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 92-93. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.