doc. Ing.

Jiří Schimmel

Ph.D.

FEEC, UTKO – Associate professor

+420 54114 6939
schimmel@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Techniky strojového zpracování a statistické analýzy signálů, obrazů a dat napříč vědními obory , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TL02000270, Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Analysis of Electroacoustic Characteristics of Ear Protection System, zahájení: 29.06.2016, ukončení: 12.08.2016
  Detail

  Analýza mikrofonních předzesilovačů a elektroakustických měničů, zahájení: 25.04.2016, ukončení: 09.05.2016
  Detail

  Měření hluku a akustických veličin, zahájení: 21.01.2016, ukončení: 22.01.2016
  Detail

  Měření hluku a akustických veličin, zahájení: 21.01.2016, ukončení: 22.01.2016
  Detail

  Měření hluku a akustických veličin, zahájení: 21.01.2016, ukončení: 22.01.2016
  Detail

 • 2015

  Analýza hluku plynových regulátorů, zahájení: 09.09.2015, ukončení: 21.09.2015
  Detail

  Poradenská činnost při realizaci bezdozvukové komory Honeywell HTS CZ, zahájení: 08.06.2015, ukončení: 23.11.2015
  Detail

  Identifikace zdrojů hluku a jejich analýza, zahájení: 18.05.2015, ukončení: 19.06.2015
  Detail

  Analýza vlastností plynových regulátorů, zahájení: 13.02.2015, ukončení: 23.04.2015
  Detail

 • 2014

  Analýza vlastností elektroakustických měničů recorderu termostatů, zahájení: 17.02.2014, ukončení: 12.03.2014
  Detail

  Kmitočtová analýza hluku, zahájení: 05.02.2014, ukončení: 16.03.2014
  Detail

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Inovace předmětu Elektroakustika, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace předmětu Studiová a hudební elektronika, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Podpora zapojení vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování obrazových a zvukových signálů, zahájení: 01.06.2011, ukončení: 29.05.2014
  Detail

  Zavedení moderních metod měření hluku do výuky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Zavedení využití grafických procesorů pro obecné výpočty do výuky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Zavedení problematiky měření charakteristik hudebních efektů do výuky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Zavedení problematiky zpracování signálů v reálném čase do výuky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Zavedení problematiky řízení studiové a scénické techniky do výuky, zahájení: 01.09.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  FR-TI1/495, Vícenásobně využitelný systém číslicového zpracování multimediálních signálů, zahájení: 01.07.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Zavedení problematiky prostorové akustiky do výuky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Inovace výuky předmětů zaměřených na zpracování zvukových signálů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  GP102/07/P505, Digitální zpracování a přenos zvukových signálů v moderních multimediálních systémech, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Inovace laboratorních elektroakustických měření, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Zavedení výuky systémů digitální post-produkce a distribuce multimediálních signálů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  FT-TA3/010, Prostorové akustické efekty pro systémy vícekanálového digitálního zpracování zvuku, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  Zavedení povinného předmětu Signály a Soustavy, zahájení: 07.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  Non-linear Methods of Speech Enhancement (Nelineární metody zvýrazňování řeči), zahájení: 01.10.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Zavedení výuky prostorové akustiky a vizualizace zvukových signálů, zahájení: 28.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Zavedení nových trendů ve vývoji signálových procesorů do výuky., zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  FD-K3/036, Výzkum technologií a systémů zpracování zvuku v reálném čase, zahájení: 29.08.2002, ukončení: 12.12.2003
  Detail

 • 2001

  Zavedení výuky problematiky struktur systémů zpracování multimediálních dat, zahájení: 31.03.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Periferní zařízení pro vývojové systémy signálových procesorů Motorola, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Metody digitální syntézy zvukových signálů, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1997

  OC G6.10, Digitální zvukové efekty, zahájení: 01.06.1997, ukončení: 31.12.2001
  Detail