prof. Ing.

Jiří Mišurec

CSc.

FEEC, UTKO – Head of Department

+420 54114 6984
misurec@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.

Creative activities

 • Mišurec, Popelka, Marvan, Juřík: M-IEC 60870-5-104/101; Modul protokolu IEC60870-5-104 a IEC60870-5-101. ČR, AIS Brno. (prototyp)
  Detail

 • MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.: CU v1.0; Komunikační jednotka dálkového sběru dat. UTKO, FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • KOUTNÝ, M.; POKORNÝ, M.; MIŠUREC, J.: Virtual port v. 1.0; Software pro zabezpečený sběr dat přes Internet. MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno. URL: http://www.e-mega.cz/. (software)
  http://www.e-mega.cz/, number of downloads: 4
  Detail

 • MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOUTNÝ, M.: MEg202.1; Komunikační jednotka GPRS. Prototyp uložen na pracovišti: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno. (prototyp)
  Detail

 • MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KUBÍČEK, P.; KOUTNÝ, M.: MEg202.2; Prototyp komunikační jednotky pro indikátory zemních spojení a zkratových proudů. Prototyp uložen na pracovišti: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno. URL: http://e-mega.cz/doc/2010/meg202.2.pdf. (prototyp)
  http://e-mega.cz/doc/2010/meg202.2.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KUBÍČEK, P.; KOUTNÝ, M.: MEg61.4; Prototyp indikátoru zemních spojení a zkratových proudů. Prototyp uložen na pracovišti: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno. URL: http://e-mega.cz/doc/2010/meg61.4.pdf. (prototyp)
  http://e-mega.cz/doc/2010/meg61.4.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; KUBÍČEK, P.: KPv1.01; Kryptografický převodník. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/prevodnik.html. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/prevodnik.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/prevodnik.html, number of downloads: 2
  Detail

 • MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; RÁŠO, O.: Crypt.dll_v1.01; Autentizační a šifrovací DLL knihovna. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/dll.html VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/dll.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/dll.html, number of downloads: 2
  Detail

 • MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.: GEN_IN; Generátor přenosových funkcí distribučního vedení. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/generator.html VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/generator.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/generator.html, number of downloads: 2
  Detail

 • RÁŠO, O.; MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.: mod_arithm_v1-00.lib; Knihovna pro práci s modulární aritmetikou s velkými čísly na mikrokontrolérech řady MSP430. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~raso/libMSP430_aritmetika.html Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Technická 12, 61200 Brno, Česká republika. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~raso/libMSP430_aritmetika.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~raso/libMSP430_aritmetika.html, number of downloads: 2
  Detail

 • FUJDIAK, R.;MIŠUREC, J.;MLYNEK, P.;RAŠO, O.: RNG_v100.h; Knihovna pro generování náhodných čísel na MSP430. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/RNG/cz.html. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/RNG/cz.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/RNG/cz.html, number of downloads: 2
  Detail

 • FUJDIAK, R.; HORVÁTH, T.; MIŠUREC, J.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.: Software; Modul generátoru Millerova kódu pro OptSim. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. (software)
  http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251, number of downloads: 3
  Detail

 • FUJDIAK, R.; PETRÁK, T.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.: crossroads_sim_v1.00.zip; Nástroj pro simulaci statického a dynamického ovládání křižovatek ve městech. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/TrafficSIM/cz.html. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/TrafficSIM/cz.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/TrafficSIM/cz.html, number of downloads: 2
  Detail

 • FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; RÁŠO, O.: ec_v150.lib; Knihovna pro využití eliptických křivek v nízkovýkonovém zařízení. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/EC/cz.html. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/EC/cz.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/EC/cz.html, number of downloads: 2
  Detail

 • MAŠEK, P.; MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; FUJDIAK, R.; HOŠEK, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: GenTMS; Modular platform for traffic management in Smart City ecosystem. SE5.124 (Technická 12, Brno 61600). URL: http://wislab.cz/our-work. (software)
  http://wislab.cz/our-work, number of downloads: 2
  Detail

 • FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; BLAŽEK, V.; PRIŠČÁK, J.; MIŠUREC, J.; RYŠAVÝ, O.; LICHTNER, O.: R-OTP-Sigfox; Knihovna kryptografických primitiv pro zabezpečenou komunikaci. SE5-118. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/OTP/cz.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/OTP/cz.html, number of downloads: 1
  Detail

 • UHER, V.; FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; BLAŽEK, P.; SLÁČIK, J.; MIŠUREC, J.; MILSHYNA, I.; DUŠIČKOVÁ, K.; SOBOTKA, L.; MOUDRÁ, L.; MERTA, M.: V-TJ01000381-1; Generátor provozu pro aplikační síťové protokoly. SE5-118. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/L7Gen/cz.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/L7Gen/cz.html, number of downloads: 1
  Detail

 • FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HANÁK, P.; ŠTŮSEK, M.; KRAJSA, O.; POKORNÝ, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: G-KS-2018-1; Prototyp NB-IoT senzoru pro kontrolu katodické ochrany plynovodu u kontrolních bodů. SE5-118. (prototyp)
  Detail

 • FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HANÁK, P.; ŠTŮSEK, M.; KRAJSA, O.; POKORNÝ, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: G-KB-2018-1; Prototyp NB-IoT senzoru pro kontrolu katodické ochrany plynovodu v katodických stanicích. SE5-118. (prototyp)
  Detail

 • FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; DROZD, M.; CHMELAŘ, P.; POHNER, M.; MLÍCH, J.; MIŠUREC, J.: VI2VS/600-GEN; Generátor velkých objemů dat pro komunikační protokoly kritické energetické infrastruktury. Funkční vzorek je uložen na pracovišti: Vysoké učení technické v Brně, Technická 12 Brno 61600, Česká Republika.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POSPÍŠIL, J.; FUJDIAK, R.; VOLKOVA, M.; POKORNÝ, J.; HOLASOVÁ, E.; BLAŽEK, P.; FUJDIAK, I.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: TJ02000332-V1; Sonda pro bezdrátovou komunikaci 802.11. SE5.118. (funkční vzorek)
  Detail

 • FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; POSPÍŠIL, O.; KUCHAŘ, K.; HOLASOVÁ, E.; FUJDIAK, I.; CHMELAŘ, P.: FV40366-V1-G; Průmyslový polygon pro testování kybernetické bezpečnosti. SE5.36. (funkční vzorek)
  Detail

 • SIKORA, M.; MARTINÁSEK, Z.; FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; CHMELAŘ, P.: FW01010474-V2; Nezávislé softwarové řešení pro čištění síťového provozu. SE5.118. URL: http://www.vutbr.cz/. (software)
  http://www.vutbr.cz/, number of downloads: 0
  Detail

 • SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z.; FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; CHMELAŘ, P.: FW01010474-V5; Hardwarová čistička síťového provozu. SE5.118. (funkční vzorek)
  Detail

 • BENEDIKT, J.; FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.: TK02030013-V4; Modulární softwarové HMI prostředí pro digitální dvojče města. TK02030013-V5. URL: http://www.vutbr.cz. (software)
  http://www.vutbr.cz, number of downloads: 0
  Detail

 • BENEDIKT, J.; FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.: TK02030013-V5; Softwarový nástroj pro virtualizaci fyzických prvků. SE5.118. URL: http://www.vutbr.cz. (software)
  http://www.vutbr.cz, number of downloads: 0
  Detail

 • STODŮLKA, T.; BLAŽEK, P.; FUJDIAK, R.; MARTINÁSEK, Z.; LAZAROV, W.; HOLASOVÁ, E.; KUCHAŘ, K.; POSPÍŠIL, O.; BOHAČÍK, A.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: VI20192022132-V2; Virtualizační stack pro vytváření rozsáhlý IT/OT scénářů. Budova FEKT T12, Technická 12 Brno 61600. URL: http://www.vutbr.cz/. (software)
  http://www.vutbr.cz/, number of downloads: 0
  Detail

 • FUJDIAK, R.; MARTINÁSEK, Z.; BLAŽEK, P.; LAZAROV, W.; STODŮLKA, T.; KUCHAŘ, K.; HOLASOVÁ, E.; POSPÍŠIL, O.; BOHAČÍK, A.; FUJDIAK, I.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: VI20192022132-V1; Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti. Budova FEKT T12, Technická 12 Brno 61600. URL: http://www.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.vutbr.cz/, number of downloads: 0
  Detail

 • LAZAROV, W.; FUJDIAK, R.; MARTINÁSEK, Z.; STODŮLKA, T.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: VI20192022132-V5; Softwarový nástroj pro správu scénářů na platformách kybernetických polygonů. Budova FEKT T12, Technická 12 Brno 61600. URL: http://www.vutbr.cz/. (software)
  http://www.vutbr.cz/, number of downloads: 0
  Detail

 • STODŮLKA, T.; FUJDIAK, R.; MARTINÁSEK, Z.; LAZAROV, W.; BLAŽEK, P.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: VI20192022132-V4; Softwarový nástroj pro pasivní inteligentní monitoring. Budova FEKT T12, Technická 12 Brno 61600. URL: http://www.vutbr.cz/. (software)
  http://www.vutbr.cz/, number of downloads: 0
  Detail

 • ZEMAN, K.; FUJDIAK, R.; MARTINÁSEK, Z.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: VI20192022132-V3; Vizualizační SCADA/HMI rozhraní pro průmysl a energetiku. Budova FEKT T12, Technická 12 Brno 61600. URL: http://www.vutbr.cz/. (software)
  http://www.vutbr.cz/, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.