prof. Ing.

Jan Šulc

CSc.

FCE – Head of Department

+420 54114 7289
sulc.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Projects

 • 2018

  Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2016

  Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti vybraných hydrotechnických konstrukcí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Charakteristiky volných přepadových a výtokových paprsků, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Přelivy za specifických hydraulických podmínek, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2011

  Inovace a rozvoj laboratoří pro modelování proudění ve vodohospodářských objektech a systémech, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Rozbor podmínek při vzniku zatěžovacího minima hladinové klapky , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA103/09/0977, Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2006

  GA103/06/0461, Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Rozvoj bezkontaktních optoelektronických měřicích metod v hydromechanice, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2002

  GA103/02/0008, Měření struktury proudu k verifikaci matematických modelů ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace , zahájení: 28.03.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GA103/02/0545, Měření struktury proudu k verifikaci matematických modelů ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  FB-C3/80, Zvýšení užitné hodnoty hydraulických strojů cestou intenzifikace parametrů a uplatněním vyspělých technologií, zahájení: 27.02.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1997

  PZ-HZ/11/97, Měření prostorového proudění reálné tekutiny laserovými anemometry (VUT fakulta stavební), zahájení: 01.07.1997, ukončení: 31.12.1999
  Detail