prof. Ing.

Jan Šulc

CSc.

FCE – Head of Department

+420 54114 7289
sulc.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Creative activities

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Šance; Modelový výzkum nového objektu pro převádění extrémních povodní VD Šance (bezpečnostní přeliv, skluz, vývar). FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ŠAFÁŘ, R.: VD Fryšták; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu, stupňovitého skluzu a vývaru pro převádění povodňových průtoků VD Fryšták. FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: metodika; Měřicí systémy proteklého množství vody v profilech s volnou hladinou. Metody posuzování funkční způsobilosti. CMI, FAST. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • STARA, V.; ŠULC, J.: VD Znojmo; Hydraulický modelový výzkum VD Znojmo. funkční objekt VD Znojmo. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.: VD Karolinka; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního šachtového přelivu a odpadní štoly VD Karolinka. FAST, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.: VD Těrlicko; Modelový výzkum úpravy skluzu VD Těrlicko pro převádění zvýšených povodňových průtoků. FAST, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.: přelivy VD Morávka; Ostrohranné přelivy v měrných profilech šachtice a sběrného příkopu pro stanovení průtoků vody (součást monitorovacího systému VD Morávka). podhrází VD Morávka. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.: vestavbové žlaby VD Morávka; Měrné vestavbové žlaby pro stanovení průtoků umístěné v injekční štole VD Morávka (bloky č. 11,22,24). FAST, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.: M. p. - prověřování; Metodická příručka pro prověřování odborné způsobilosti právnických nebo fyzických osob (měřicích skupin) k výkonu měření průtoku a posuzování funkční způsobilosti měřidel pro realizaci zákona č.58/1998 Sb. FAST, VUT v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠULC, J.: měrné žlaby VD Šance; Měrné žlabové vestavby pro stanovení průtoků prosáklé vody odvodňovacími systémy VD Šance. revizní štola v hrázi VD Šance. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.: segmentový uzávěr VD Souš; Hydraulický modelový výzkum komory segmentových uzávěrů ve štole spodních výpustí VD Souš. štola VD Souš. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Měrné vestavby; Měrné vestavby pro automatizované měření průsaků v systému drénů a injekční štole VD Mostiště. VD Mostiště. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Mšeno; Modelové zkoušky vtokového objektu SO 04 VD Mšeno. FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: SO 01 VD Mšeno; Zkoušky rozdělovacího objektu SO 01 na Lužické Nise. FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: vyzkum Š5; Hydraulický modelový výzkum úpravy proudových poměrů ve spojné šachtici Š5 kanalizační stoky Jánská - Kobližná. FAST-LVV. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Dalešice; Hydraulický modelový výzkum kapacity přelivu a skluzu se zvýšenými bočními stěnami VD Dalešice. FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: SO 06; Hydraulický modelový výzkum výustního objektu SO 06 (nové koncepční řešení). FAST - B121. (prototyp)
  Detail

 • ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PICKA, D.; ŠULC, J.: Jez Zátor; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro ukládání splavenin pod připravovaným VD Nové Heřminovy. Brno, Veveří 95. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZACHOVAL, Z.: Model Brantice; Hydraulický modelový výzkum jezu Brantice na řece Opavě. FAST - B121. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.: Deflektory Pařížov; Návrh úpravy proudových poměrů v obtokové štole VD Pařížov. Obtoková štola VD Pařížov. (prototyp)
  Detail

 • ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: TNV 25 9305; TNV 25 9305 Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou. Hydroprojekt CZ a.s., Praha. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Jelení; Hydraulický modelový výzkum funkčního objektu nádrže Jelení. ÚVS-LVV-B121. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.: Usměrnění RU Vrchlice; Úprava komor rozstřikovacích uzávěrů spodních výpustí VD Vrchlice. Komory spodních výpustí VD Vrchlice. (prototyp)
  Detail

 • ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: Metodika SOVAK; Sovak ČR - Měření průtoku a proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou. SOVAK ČR. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Boskovice; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Boskovice. Budova F, FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.: AB-k; Zařízení pro laboratorní stanovení hydraulické vodivosti asfaltobetonu. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb Laboratoř vodohospodářského výzkumu Veveří 95, 602 00 Brno. (prototyp)
  Detail

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.: AB-k metodika; Laboratorní stanovení hydraulické vodivosti nasyceného materiálu asfaltobetonových těsnění. Metodika provádění laboratorních zkoušek. Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Ústav vodních staveb, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠULC, J.: PVE Reisseck - zavírání; Zavírání přivaděče PVE Reisseck II při nouzových a provozních režimech. Uzávěry VD Reisseck - kaverna uzávěrů. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.: Reisseck zavzdušnění klapek; Návrh zavzdušnění protékaných klapkových uzávěrů hydraulického okruhu VE Reisseck II. Uzávěry v kaverně PVE Reisseck. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Morávka-přeliv+skluz; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu a skluzu VD Morávka. Budova F, FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Morávka - přeliv+spadiště; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu a dna spadiště VD Morávka. Budova F, FAST VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J.: VD Labská; Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
  http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠULC, J.; NEHUDEK, A.: usměrňovací prvky RU; Hydraulický výzkum konstrukcí pro usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (prototyp)
  Detail

 • ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A.: UPDS VD Nové Heřminovy; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
  http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Model funkčního bloku; Hydraulický modelový výzkum funkčního bloku hráze VD Nové Heřminovy. Budova B, B112. (prototyp)
  Detail

 • ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: Metrologický předpis MP 010; Metrologický předpis MP 010 - Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou. Fakulta stavební VUT v Brně, Český metrologický institut Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Orlík; Vodní dílo Orlík - fyzikální model nového bezpečnostního objektu. Budova B, laboratoř B112. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs03_17.html. (prototyp)
  http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs03_17.html, number of downloads: 2
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Model hráze; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Nové Heřminovy. Budova F1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
  http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: Model hráze; Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního objektu VD Nové Heřminovy - 3. etapa (přeliv bez kaskády). Budova F1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
  http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VE Merangin; Hydraulický modelový výzkum tlumení energie proudu vytékajícího do vývaru z rozstřikovacího synchronního uzávěru VE Merangin. Budova B, hydraulický měrný žlab 10 v místnosti B121. (prototyp)
  Detail

 • ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: VD Pod Bukovcom; Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru šachtového přelivu a odpadní štoly bezpečnostního objektu VD Pod Bukovcom. budova B, na volné ploše v místnosti B112. URL: https://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs09_20.html. (prototyp)
  https://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/hs09_20.html, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.