Project detail

HG PARTNER-zv.ret.funkce-Zachoval

Duration: 07.07.2015 — 30.11.2015

Funding resources

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- whole funder (2015-07-07 - 2015-11-30)

On the project

Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská

Keywords
VD Labská, spodní výpust, šachtový přeliv, obtokový tunel

Mark

HS12557187

Default language

Czech

People responsible

Jinek Josef, Ing. - fellow researcher
Major Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pařílková Jana, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Šulc Jan, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Veselý Jaroslav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Water Structures AdMaS
- (2015-07-07 - 2015-11-30)

Results

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J. Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2015. s. 1-117.
Detail