doc. Ing.

Jan Jeřábek

Ph.D.

FEEC, UTKO – Associate professor

+420 54114 6982
jerabekj@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.

Creative activities

 • JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; KOUDAR, I.: COAK_UTEPS; Funkční vzorek integrovaného obvodu širokopásmový řiditelný čtyřnásobný Current Operational Amplifier (COAK). Funkční vzorky jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno. 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/coak.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/coak.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/coak.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; KOUDAR, I.: DACA_N; Prototyp obvodu dvojitý digitálně řiditelný proudový zesilovač (DACA). Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/daca.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/daca.pdf. (prototyp)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/daca.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; KOUDAR, I.: LNVGA; Prototyp obvodu Low Noise Variable Gain Amplifier (LNVGA). Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/lnvga.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/lnvga.pdf. (prototyp)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/lnvga.pdf, number of downloads: 0
  Detail

 • ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: CCCII_I2T100; Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru (CCCII) s proudovým řízením odporu proudové vstupní svorky. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_CCCII_CZ.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_CCCII_CZ.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: MLT_I2T100; Experimentální prototyp modifikace CMOS Gilbertovy násobičky s proudovým výstupem. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_MLT_CZ.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_MLT_CZ.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.: CA_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp proudem řízeného proudového zesilovače (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86 Ústav Mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, N6.27. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_ca_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_ca_cmos_i3t25_cz.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: CCCII_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru s proudovým řízením transkonduktance pro změnu odporu proudové vstupní svorky (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_cccii_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_cccii_cmos_i3t25_cz.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: MLT_BJT_I3T25; Experimentální prototyp napěťové násobičky s bipolárním jádrem a proudovým výstupem (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_bjt_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_bjt_i3t25_cz.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: MLT_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS napěťové násobičky s proudovým výstupem (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_cmos_i3t25_cz.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: VDDB_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS napěťového součtově rozdílového sledovače (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_vddb_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_vddb_cmos_i3t25_cz.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; JEŘÁBEK, J.; PRÁŠEK, J.; DVOŘÁK, J.; SADÍLEK, J.: capFOE_05; Experimentální prototyp prvku s impedancí fraktálního řádu 0,5 v tlustovrstvé technologii (capFOE_05). Ústav telekomunikací, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD5.72. (funkční vzorek)
  Detail

 • KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; JEŘÁBEK, J.; PRÁŠEK, J.; DVOŘÁK, J.; SADÍLEK, J.: capFOE_045; Experimentální prototyp prvku s impedancí fraktálního řádu 0,45 v tlustovrstvé technologii (capFOE_045). Ústav telekomunikací, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD5.72. (funkční vzorek)
  Detail

 • FUJDIAK, R.; KOLAŘÍK, M.; KUCHAŘ, K.; HOLASOVÁ, E.; BLAŽEK, P.; JEŘÁBEK, J.; MIŠUREC, J.; SYSEL, R.; HORÁK, J.; HOLÍK, O.; ZEDNÍČEK, A.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20\_321/0024891-V1; Softwarový modul do cloudového řešení EASYCON PRO. Technická 12, budova T12, sektor E, kancelář SE5.118. URL: http://www.vut.cz/. (software)
  http://www.vut.cz/, number of downloads: 0
  Detail

 • SYSEL, R.; DENISOV, A.; HOLÍK, O.; ZEDNÍČEK, A.; HORÁK, J.; FUJDIAK, R.; POSPÍŠIL, O.; JEŘÁBEK, J.; MIŠUREC, J.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20\_321/0024891-V2; Softwarový modul pro řídící jednotky. Technická 12, budova T12, sektor E, kancelář SE5.118. URL: http://www.vut.cz/. (software)
  http://www.vut.cz/, number of downloads: 0
  Detail

 • SYSEL, R.; KAŇA, M.; DENISOV, A.; FUJDIAK, R.; JEŘÁBEK, J.; MIŠUREC, J.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20\_321/0024891-V3; Prototyp nového rozvaděče ESCON 2.0. Technická 12, budova T12, sektor E, kancelář SE5.118. URL: http://www.vut.cz/. (prototyp)
  http://www.vut.cz/, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.