Ing.

Bernard Neuwirth

Ph.D., MSc

FBM – Assistant professor

+420 54114 2695
neuwirt@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc

Publications

 • 2021

  NEUWIRTH, B. The use of Public Administration Services in the Czech Republic. In Teoria şi practica administrării publice. Kišiněv, Moldavsko: 2021. p. 98-103. ISBN: 978-9975-3492-6-0.
  Detail

 • 2019

  NOVOTNÁ, V.; ŠKAPA, S.; NEUWIRTH, B. ANALYSIS OF A NON-LINEAR DYNAMIC FINANCIAL SYSTEM. In Proceedings of the 13th international management conference. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. Bucharest: 2019. p. 288-297. ISSN: 2286-1440.
  Detail | WWW

  NEUWIRTH, B.; LUHAN, J.; NOVOTNÁ, V.; ION, D. HOW TO DYNAMICALY MODEL A DEVOLOPMENT OF E-GOVERNMENT SYSTEM. Administrarea Publică, 2019, vol. 104, no. 4, p. 21-30. ISSN: 1813-8489.
  Detail | WWW

 • 2018

  NEUWIRTH, B.; DOSKOČIL, R.; NOVOTNÁ, V. The Potential of Using Public Cloud in Public Administration Environment. In Teoria şi practica administrării publice. Kišiněv, Moldavsko: 2018. p. 477-482. ISBN: 9789975301978.
  Detail

  KOCH, M.; LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. THE PREPAREDNESS OF SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES IN THE CZECH REPUBLIC FOR THE USAGE OF CLOUD COMPUTING. In PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. 2018. p. 84-92. ISSN: 2286-1440.
  Detail

 • 2017

  BLAŽKOVÁ, D.; NEUWIRTH, B. Information Literacy in Public Administration in ČR. In Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice. Kišiněv, Moldavsko: 2017. p. 21-28. ISBN: 978-9975-136-26- 6.
  Detail

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B.; ZÁMEČNÍK, J. Readiness of the Czech Republic for Communication with Public Authorities Using Cloud Services. In PROCEEDINGS OF THE 11th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE - The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. Bucharest: Management Academic Society in Romania, 2017. p. 9-18. ISSN: 2286-1440.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; NEUWIRTH, B.; ŠKAPA, S. E-Government and Corruption in East European Countries. In IBIMA Conference proceedings. Madrid: Ibima Publishing, 2017. p. 1151-1157. ISBN: 978-0-9860419-9-0.
  Detail

  NEUWIRTH, B.; ONDRÁK, V. Use of Quality Methods in Public Administration in the Czech Republic. In TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE. Kišiněv, Moldávie: Academy of Public Administration, 2017. p. 519-524. ISBN: 9789975301985.
  Detail

  NEUWIRTH, B.; ONDRÁK, V. Cloud Computing in the Public Sector in the Czech Republic. In TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE. Kišiněv, Moldávie: Academy of Public Administration, 2017. p. 494-499. ISBN: 9789975301985.
  Detail

 • 2016

  NEUWIRTH, B.; ONDRÁK, V. THE ROLE OF EGOVERNANCE IN PUBLIC SECTOR OF CZECH REPUBLIC. In TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE. Kišiněv, Moldávie: Academy of Public Administration, 2016. p. 490-495. ISBN: 9789975301961.
  Detail

 • 2015

  NEUWIRTH, B.; ONDRÁK, V. Preparedness for Transition to Electronic Communication on the, Part of General Practitioners and Patients. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam: IBIMA, 2015. p. 2572-2579. ISBN: 978-0-9860419-4- 5.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; NEUWIRTH, B. Information Security in the Surgeries of Private Doctors. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid: IBIMA publihing, 2015. p. 568-576. ISBN: 978-0-9860419-5- 2.
  Detail

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. Utilisation of Data Mailboxes by Individuals in the Conditions of the Czech Republic. Systémová integrace, 2015, vol. 22, no. 1- 2, p. 100-109. ISSN: 1804- 2716.
  Detail | WWW

 • 2014

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. A COMPARATIVE STUDY OF EGOVERNMENT IMPLEMENTATION IN THE CZECH REPUBLIC AND OTHERS V4 COUNTRIES. In 8th International Scientific Conference Business and Management 2014. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2014. p. 635-644. ISBN: 978-609-457-651- 5.
  Detail

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. A Comparative Study of eGovernment Implementation in the Czech Republic and Slovakia. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. -. Valencia: IBIMA, 2014. p. 1940-1951. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. Utilisation of Selected Services of eGovernment by Citizens of the Czech Republic. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Miláno: IBIMA, 2014. p. 1287-1294. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

 • 2013

  LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. E- Government of the Czech Republic in Comparison with Selected States of the European Union. In The 22nd IBIMA conference on Creating Global Competitive Economies: 2020 Vision Planning & Implementation will be held in Rome, Italy 13-14 November 2013. Roma: IBIMA, 2013. p. 1-11. ISBN: 978-0-9860419-1- 4.
  Detail

 • 2011

  NEUWIRTH, B.; DYDOWICZ, P. CHOSEN ASPECTS OF THE INFORMATION SYSTEM EVALUATION. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. p. 1317-1325. ISBN: 978-80-904877-7- 2.
  Detail

  NOVOTNÁ, V.; NEUWIRTH, B. Vztah studentů FP VUT k matematice a výpočetní technice. In 10th International conference APLIMAT. Bratislava: FME STU, 2011. p. 1393-1398. ISBN: 978-80-89313-51- 8.
  Detail

 • 2008

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. p. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

 • 2007

  KARPETA, V.; NEUWIRTH, B. OVĚŘENÍ LOGISTICKÉHO KONCEPTU PROSTŘEDNICTVÍM DISKRÉTNÍCH SIMULACÍ. In Sborník konference. Brno: VUT Brno, 2007. p. 32-33. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

 • 2005

  NOVOTNÁ, V.; NEUWIRTH, B. Opinions of Students on Usage Computer Technology in Teaching. In Sborník konference. Bratislava: SLOVAK UNIV TECH BRATISLAVA, 2005. p. 329-334. ISBN: 978-80-969264-1-1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.