Publication detail

OVĚŘENÍ LOGISTICKÉHO KONCEPTU PROSTŘEDNICTVÍM DISKRÉTNÍCH SIMULACÍ

KARPETA, V. NEUWIRTH, B.

Original Title

OVĚŘENÍ LOGISTICKÉHO KONCEPTU PROSTŘEDNICTVÍM DISKRÉTNÍCH SIMULACÍ

Czech Title

OVĚŘENÍ LOGISTICKÉHO KONCEPTU PROSTŘEDNICTVÍM DISKRÉTNÍCH SIMULACÍ

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je zaměřen na ověření logistického konceptu a jeho aplikaci v praxi. Riziko plynoucí ze špatného rozhodnutí může být eliminováno s využitím simulací a přispěje také k důveryhodnosti, že navrhované řešení je to správné ještě dříve něž byl projkt realizován. To je hlavním důvodem pro použití simulací v reálných situacích. V příspěvku je popsána diskrétní simulace a její využití. Výstupem tohoto příspěvku je mapa experimentů ve formě diagramu na základě něhož se můžeme lépe rozhodovat.

Czech abstract

Příspěvek je zaměřen na ověření logistického konceptu a jeho aplikaci v praxi. Riziko plynoucí ze špatného rozhodnutí může být eliminováno s využitím simulací a přispěje také k důveryhodnosti, že navrhované řešení je to správné ještě dříve něž byl projkt realizován. To je hlavním důvodem pro použití simulací v reálných situacích. V příspěvku je popsána diskrétní simulace a její využití. Výstupem tohoto příspěvku je mapa experimentů ve formě diagramu na základě něhož se můžeme lépe rozhodovat.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26453,
 author="Vladimír {Karpeta} and Bernard {Neuwirth}",
 title="OVĚŘENÍ LOGISTICKÉHO KONCEPTU PROSTŘEDNICTVÍM DISKRÉTNÍCH SIMULACÍ",
 annote="Příspěvek je zaměřen na ověření logistického konceptu a jeho aplikaci v praxi. Riziko plynoucí ze špatného rozhodnutí může být eliminováno s využitím simulací a přispěje také k důveryhodnosti, že navrhované řešení je to správné ještě dříve něž byl projkt realizován. To je hlavním důvodem pro použití simulací v reálných situacích. V příspěvku je popsána diskrétní simulace a její využití. Výstupem tohoto příspěvku je mapa experimentů ve formě diagramu na základě něhož se můžeme lépe rozhodovat.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Sborník konference",
 chapter="26453",
 institution="VUT Brno",
 year="2007",
 month="september",
 pages="32--33",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}