Course detail

Spatial data acquisition and processing

FAST-DEB056Acad. year: 2024/2025

U každé technologie je nutno si uvědomit tyto skutečnosti:
Konstrukce přístroje/systému, parametry použitých snímačů a měřících jednotek s ohledem na použití, přesnostní charakteristiky. Ekonomické a časové náklady. integrace s ostatními technologiemi.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

8

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Geodesy (GED)

Entry knowledge

Velmi dobré znalosti o výše zmíněných technologiích z bakalářského a magisterského studia.

Rules for evaluation and completion of the course

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Riveiro, B., Lindenbergh, R.: Laser Scanning, Taylor&Francis, 2021

(EN)

Yihua Hu, Theory and technology of laser imaging based target detection, Springer-Verlag GmbH, 2017

(EN)

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DKA-GK Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme DPC-GK Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme DKC-GK Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme DPA-GK Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Polární metoda, automatizovaný sběr dat pro monitoring. 2. Globální navigační satelitní systémy. 3. Fotogrammetrické metody. 4. Laserové skenování. 5. Mobilní mapovací systémy. 6. Speciální systémy – distanční kamery, SLAM. 7. Metody zpracování geodetických dat. 8. Metody zpracování dat z laserových skenerů. 9. Metody zpracování fotogrammetrických dat. 10. Nástroje na analýzu výsledků, vyhledání odlehlých měření. 11.–13. Konzultace pro aktuální témata a zpracování výběrového souboru dat. a kvality výsledného modelu, předávka výsledků