Course detail

Risk management

FP-IrmanPAcad. year: 2023/2024

The course is focused on the following philosophy: the Success (company's, manager's) is conditioned on making changes inside of a company. With changed company's management is closely related the methods of risk decreasing.
The module is focused on the following fields: company's '7S' framework. A successful company, a successful manager. The decision making in a company. Types and analysis of risk. Methods of risks decreasing. Risk decreasing and investment evaluation in personal and company's invest. The risk connected with company's strategy change. Prognosis as instrument for decreasing company's risk.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Knowledge of basic statistic and probability on the level of bachelor's study programme. The basic knowledge of decision-making in a company on the level of bachelor's study programme.

Rules for evaluation and completion of the course

Conditions for awarding the course-unit credit:
1. Active participation in exercises will be controlled and assessed by the teacher - max. 100 points.
2. Successful completion of a credit test - max assessment: 100 points in due term, 80 points in first reparative test and 60 points in second reparative test.
3. Successful elaboration of semester work in pre-set deadline. Maximum 100 points for handing over in the deadline max 80 points for late handing over.
4. Total number of points for awarding the course-unit credit has to be higher than 150.

Conditions for passing an exam: Knowledge of taught topics and its practical application.
Form of examination: Combined - a written test and an oral examination if necessary.
Control of results of independent work on assigned tasks. In case of excused absence from seminars, the teacher can set additional condition if appropriate, usually elaboration of partial written task.

Aims

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizika firemních procesů. Pozornost je věnována zejména metodám snižování rizika neúspěchu provádění změnových procesů firmy. Na základě pochopení klasických modelů změn (Lewinův model) je předložena metodika provedení změny strategie firmy s uvažováním rizikových procesů. Na konkrétních příkladech jsou presentovány metody preventivního odstranění příčin vzniku rizikových situací i metody snížení nepříznivých důsledků rizikových situací. Jako nástroj snížení neurčitosti znalostí o budoucnosti a snížení hrozících rizik jsou představeny základní principy prognózování (s uvedením jejich základních výhod a nevýhod).
Students will know the traditional and modern procedures of risk measuring, including the most widely used methods of decreasing the company's risk. Students will acquire the basic necessary skills needed for analyzing and evaluation the company's risk, including the proposal for changing strategy in company with respect to risk analyze. Students will also be able to manage change processes standard strategy (both business as well as functional) each SBU firm.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

RAIS, K., DOSKOČIL, R.: Risk management. 1.vyd., CERM s.r.o, Brno, 2007, 152 s., ISBN 978-80-214-3510-0.
SMEJKAL, V. RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. aktual. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 296 s., ISBN 80-247-1667-4.
MERNA, T. Risk management: řízení rizika ve firmě / Tony Merna, Faisal F. Al-Thani. 1. vyd., Brno: Computer Press, 2007, 194 s., ISBN 978-80-251-1547-3.
TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management, 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 396 s., ISBN 80-7179-415-5.

Recommended reading

Not applicable.

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-IM Master's, 1. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

The seminars will be focused on practising the lectured topics and elaboration of case studies (both individually and in teams).

eLearning