Course detail

Spacial Planning

FA-DU2Acad. year: 2020/2021

Not applicable.

Department

Department of Urban Design (UU)

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Hall, P.: Urban and Regional Planning. 5 ed. Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-56652-0 (CS)
Maier, K.: Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada, 2012. (CS)
Maier, K., Řezáč, V.: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, ČVUT, Praha, 1997 (CS)
Maier, K.: Územní plánování a udržitelný rozvoj. Praha: ABF - Arch, 2008. Stavební právo. ISBN 978-8-086-905471 (CS)
Allmendiger, P.: Planning Theory, 3rd Edition, Palgrave, 2017. (EN)
Davoudi, S. a Strange, I.: Conceptions of space and place in strategic spatial planning. London: Routledge, 2009. (EN)
Evropská unie. Regionální politika (online). 1. Brusel: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014. Dostupné z: https://europa.eu/european-unio/topics/regional-policy_cs (CS)
Fialová, E.: Územní plánování: od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování. Praha: pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2016. Metodické a technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. (CS)
Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování: studie regionálního rozvoje. Brno: Ústav územního rozvoje, 2000. Regionální politika a soudržnost. (CS)
Spitzerová, N.: Prostorové plánování v EU - společné specifické rysy: (vybraná členská země). Brno, 2002. (CS)
Šilhánková, V.: Územní plánování. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2015. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

To deepen the knowledge of land planning and management, gained in the master degree study of architecture and urban planning.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance of at least 3 seminars, obligatory participation in the final seminar. Two or three missed seminars have to be substituted by seminar works.

Classification of course in study plans

 • Programme ARCHURB Doctoral

  branch ARCH , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  branch URBAN , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  branch URBAN , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  branch ARCH , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization ARCH , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization ARCH , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  specialization URBAN , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization URBAN , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  branch URBAN , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Guided consultation

2 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Seminar

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer