Publication detail

Chladicí systémy pro chlazení profilových válců

KOTRBÁČEK, P. CHABIČOVSKÝ, M. HORSKÝ, J.

Original Title

Chladicí systémy pro chlazení profilových válců

Czech Title

Chladicí systémy pro chlazení profilových válců

Language

cs

Original Abstract

Návrhy chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladící charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Strategie chlazení válců je vždy řešena s ohledem na prostorové možnosti válcovacích stolic a stojanů. Laboratorní měření je navrženo tak, aby se co nejvíce blížilo podmínkám v provozu. V příspěvku je popsán laboratorní postup používaný pro měření a vyhodnocení chladicích účinků jednotlivých typů trysek. Znalost chladicích charakteristik umožňuje porovnání jednotlivých typů trysek a optimalizaci parametrů ostřiků.

Czech abstract

Návrhy chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladící charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Strategie chlazení válců je vždy řešena s ohledem na prostorové možnosti válcovacích stolic a stojanů. Laboratorní měření je navrženo tak, aby se co nejvíce blížilo podmínkám v provozu. V příspěvku je popsán laboratorní postup používaný pro měření a vyhodnocení chladicích účinků jednotlivých typů trysek. Znalost chladicích charakteristik umožňuje porovnání jednotlivých typů trysek a optimalizaci parametrů ostřiků.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT150498,
 author="Petr {Kotrbáček} and Martin {Chabičovský} and Jaroslav {Horský}",
 title="Chladicí systémy pro chlazení profilových válců",
 annote="Návrhy chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladící charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Strategie chlazení válců je vždy řešena s ohledem na prostorové možnosti válcovacích stolic a stojanů. Laboratorní měření je navrženo tak, aby se co nejvíce blížilo podmínkám v provozu. V příspěvku je popsán laboratorní postup používaný pro měření a vyhodnocení chladicích účinků jednotlivých typů trysek. Znalost chladicích charakteristik umožňuje porovnání jednotlivých typů trysek a optimalizaci parametrů ostřiků.",
 address="ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.",
 booktitle="Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov",
 chapter="150498",
 howpublished="print",
 institution="ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.",
 year="2018",
 month="september",
 pages="71--76",
 publisher="ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.",
 type="conference paper"
}