Project detail

Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí 2023

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na vybrané problémy vodohospodářské infrastruktury měst a obcí. Jednotlivé pracovní moduly projektu se tématicky zabývají problematikou vodárenské filtrace, nakládání se srážkovými vodami, využití biocharu a balneotechnikou.

Keywords
pitná voda; odpadní voda; úprava vody; čištění odpadních vod; srážkové vody

Mark

FAST-S-23-8215

Default language

Czech

People responsible

Haška Aleš, Ing. - fellow researcher
Kosík Ondřej, Ing. - fellow researcher
Mečíř Filip, Ing. - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - fellow researcher
Trávníček Jakub, Ing. - fellow researcher
Ručka Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

MEČÍŘ, F. Návrh úpravny vody s podporou laboratorních modelů. Hnanice: SOVVI/Vodárenská akciová společnost, a.s., 2023. s. 1-22.
Detail

HAŠKA, A. Implementace vegetačních střech do hydraulických modelů stokové sítě. Hnanice: SOVVI/Vodárenská akciová společnost, a.s., 2023. s. 1-19.
Detail

NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; ŠIPKA, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Effect of recycled organic materials on the substrate properties of green roofs: A field study. CHANIA 2023. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2023.
Detail

TRÁVNÍČEK, J.; BIELA, R. Průzkum hygienického zabezpečení bazénových vod. Vodovod.info, 2023, č. 8, ISSN: 1804-7157.
Detail

NOVOTNÝ, M.; ŠIPKA, M.; MIINO, M.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; PETREJE, M.; TOŠIĆ, I.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M. Influence of different alternative organic substrates as fillings for green roofs on the quality of rainfall runoff. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2024, vol. 38, no. 1, ISSN: 2352-5541.
Detail

KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P. Přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 123-130. ISBN: 978-80-86020-97-6.
Detail

KOSÍK, O. Přírodě blízké způsoby dočištění odpadních vod v kombinaci s ozonizací. Vodovod.info, 2023, č. měsíčně, ISSN: 1804-7157.
Detail

RUČKA, J.; LUŠOVSKÝ, M. Generel skupinového vodovodu města Znojma - progresivní přístup k problematice kvality pitné vody během její distribuce. SOVAK, 2024, roč. 33, č. 1, s. 25-27. ISSN: 1210-3039.
Detail

NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M.; ŠIPKA, M. Comparsion of useful properties of innovative substrates of extensive green roof. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. p. 218-227. ISBN: 978-80-86020-97-6.
Detail