Publication detail

Přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy

KOSÍK, O. HLAVÍNEK, P.

Original Title

Přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy

English Title

Nature-based solutions coupled with advanced oxidation processes for wastewater treatment

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Obavy o vodní prostředí dnes způsobují zvýšené povědomí o přítomnosti léčiv v odpadních vodách. V kontextu evropské legislativy, která je v současné době ve schvalovacím procesu, bude pro všechny čistírny odpadních vod (ČOV) stanoven soubor požadavků na odstranění vybraných léčiv. Cílem této práce je určit účinnost různých přírodních roztoků (NBS) pro dodatečné odstraňování mikropolutantů. V této studii byla dodatečná rychlost odstranění 25 léčiv provedená NBS po standardních procesech ČOV ve spojení s jednotkou dočištění ozonizací s dávkami ozonu 5 mg∙l-1 v rozmezí 17-77 % v závislosti na dané NBS. Nejlepší výsledky mezi NBS vykazovalo granulované aktivní uhlí (AC) s průměrnou rychlostí úběru 76,8 %.

English abstract

Concern for the aquatic environment is nowadays causing an increased awareness of the presence of pharmaceuticals in wastewater. In the context of the European legislation, which is currently in the approval process, a set of requirements for all wastewater treatment plants (WWTP) will be given to remove chosen pharmaceuticals. The objective of this work is to determine the efficacy of the various nature-based solutions (NBS) for additional micropollutant removal. In this study, the additional removal rate of 25 pharmaceuticals performed by NBS after standard WWTP processes coupled with ozonation post-treatment unit, with 5 mg∙l-1 ozone doses, was in the range 17-77 %, depending on given NBS. Best results among NBS showed granulated activated carbon (AC) with average removal rate of 76,8 %.

Keywords

přírodě blízké způsoby čištění, dočištění, odpadní voda, ozonizace, léčiva, odstranění, ekotoxicita

Key words in English

nature-based solutions, post-treatment, wastewater, ozonation, pharmaceuticals, removal-rate, ecotoxicity

Authors

KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P.

Released

5. 10. 2023

Publisher

Ardec s.r.o.

Location

Velké Bílovice

ISBN

978-80-86020-97-6

Book

Sborník přednášek z konference Městské vody 2023

Edition number

první

Pages from

123

Pages to

130

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT184860,
  author="Ondřej {Kosík} and Petr {Hlavínek}",
  title="Přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy",
  booktitle="Sborník přednášek z konference Městské vody 2023",
  year="2023",
  number="první",
  pages="123--130",
  publisher="Ardec s.r.o.",
  address="Velké Bílovice",
  isbn="978-80-86020-97-6"
}