Project detail

Studium vlivu gelačních činidel na koloidní roztoky SiO2 a Al2O3 a posouzení možnosti jejich využití při přípravě matrixu ULCC a NCC žárobetonů.

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na koloidní vazbu, která je utvářena metodou sol-gel a její využití při výrobě žárobetonu. V keramickém průmyslu je tato vazba čím dál více využívána. V literatuře je popsána řada výhod při použití sol-gel vazby v žárobetonu. Při použití koloidní vazby dochází ke snížení obsahu CaO v matrixu a tím ke zlepšení žárových charakteristik materiálu. Dalším benefitem je v literatuře popsaný pozitivní vliv na průběh sušení žárobetonů.

Mark

FAST-S-22-8008

Default language

Czech

People responsible

Kohutová Alice, Ing. - fellow researcher
Majerová Jana, Ing. - fellow researcher
Sklenářová Dorothea, Ing. - fellow researcher
Zemánek David, Ing. - fellow researcher
Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

KOHUTOVÁ, A.; NEVŘIVOVÁ, L. VLIV STABILIZACE KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ SIO2 NA TVORBU VAZBY SOL-GEL. Juniorstav 2023 : sborník příspěvků. 25. mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023. ISBN: 978-80-86433-80-6.
Detail

SKLENÁŘOVÁ, D.; MAJEROVÁ, J.; KOHUTOVÁ, A.; NEVŘIVOVÁ, L. The Effect of the Gelling Agent on the Gelation Rate and the Formed Sol-Gel Structure. In Sborník příspěvků ICBM. Solid State Phenomena. 2023. p. 61-66. ISSN: 1662-9779.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; SKLENÁŘOVÁ, D.; MAJEROVÁ, J. The Effect of the Type of Gelling Agent on the Speed of Gelation of Sol-Gels. In Sborník příspěvků konference ICBM. Solid State Phenomena. 2023. p. 47-52. ISSN: 1662-9779.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. Study of the Mineralogical Composition of an Alumina-Silica Binder System Formed by the Sol-Gel Method. Materials, 2023, vol. 16, no. 15, p. 100-114. ISSN: 1996-1944.
Detail