Project detail

Řešení současných problémů v oblasti nakládání a čištění odpadních vod

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Juniorský projekt specifického výzkumu VUT v Brně, který se zaměřuje na řešení současných problémů v oblasti nakládání a čištění odpadních vod. Zvláštní pozornost je věnována hygienizaci kalů, využití tepelné energie z šedých vod a optimalizaci provzdušňovacího zařízení v aktivační nádrži. Řešitelský tým projektu je tvořen třemi studenty doktorského studijního programu na Ústavu vodního hospodářství obcí FAST VUT v Brně a školitelem navrhovatele projektu.

Mark

FAST-J-22-8017

Default language

Czech

People responsible

Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - fellow researcher
Singrová Veronika, Ing. - fellow researcher
Velikovská Kristýna, Ing. - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Institute of Municipal Water Management
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K.; TOBIÁŠ, J.; JOHN, J.; ONDRAČKA, T. Ověření účinnosti hygienizace čistírenských kalů. MĚSTSKÉ VODY 2022. Brno: ARDEC, s.r.o., 2022. s. 223-230. ISBN: 978-80-86020-94-5.
Detail

NOVOTNÝ, M.; TOBIÁŠ, J.; CHORAZY, T.; KALHOTKA, L.; KOUŘIL, P.; HLAVÍNEK, P. Testování hygienizace čistírenských kalů pro malé zdroje znečištění. Vodovod.info, 2023, roč. 2023, č. 2, ISSN: 1804-7157.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; MRAVCOVÁ, L.; ŠEVELA, P.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Opětovné využití šedých vod jako zdroje vody a tepelné energie. Mladá voda břehy mele. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR z.s., 2022. s. 27-34. ISBN: 978-80-908629-2-0.
Detail

SINGROVÁ, V. Rychlost proudění v nádrži s kombinovaným systémem. JUNIORSTAV 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023. s. 577-581. ISBN: 978-80-86433-80-6.
Detail