Publication detail

Testování hygienizace čistírenských kalů pro malé zdroje znečištění

NOVOTNÝ, M. TOBIÁŠ, J. CHORAZY, T. KALHOTKA, L. KOUŘIL, P. HLAVÍNEK, P.

Original Title

Testování hygienizace čistírenských kalů pro malé zdroje znečištění

English Title

Testing the hygienization of sewage sludge for small pollution sources

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V současné době je na trhu jen několik technologií pro úpravu a hygienizaci čistírenských kalů pro malé zdroje znečištění. Technologie pro úpravu čistírenských kalů, které jsou v současné době na trhu, jsou vhodné pro velké čistírny odpadních vod, ale pro menší čistírny nebyly v praxi ověřeny. Transport čistírenských kalů do velkých čistíren navíc často komplikují logistické problémy, technologické problémy na čistírnách a celkový dopad na hygienu prostředí, což představuje zdravotní rizika. Cílem je ověřit technologie hygienizace čistírenských kalů určených především pro menší zdroje znečištění a vyhodnotit účinnost odstranění nežádoucích patogenních mikroorganismů, aby mohl být čistírenský kal prohlášen jako hygienizovaný.

English abstract

Currently, there are only a few technologies on the market for the treatment and hygienisation of sewage sludge for small pollution sources. The sewage sludge treatment technologies currently on the market are suitable for large wastewater treatment plants, but have not been proven in practice for smaller plants. Moreover, the transport of sewage sludge to large treatment plants is often complicated by logistical problems, technological problems at the treatment plants and the overall impact on environmental hygiene, which poses health risks. The aim is to validate technologies for the hygienisation of sewage sludge intended primarily for smaller pollution sources and to evaluate the effectiveness of the removal of undesirable pathogenic micro-organisms so that sewage sludge can be declared hygienised.

Keywords

Čistírenský kal, dlouhodobé skladování kalu, hygienizace kalu, pasterizace kalu

Key words in English

Sewage sludge, long-term storage of sewage sludge, hygienization of sewage sludge, pasteurization of sewage sludge

Authors

NOVOTNÝ, M.; TOBIÁŠ, J.; CHORAZY, T.; KALHOTKA, L.; KOUŘIL, P.; HLAVÍNEK, P.

Released

1. 2. 2023

Publisher

Vodovod.info

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Year of study

2023

Number

2

State

Czech Republic

Pages count

5

URL

BibTex

@article{BUT182648,
  author="NOVOTNÝ, M. and TOBIÁŠ, J. and CHORAZY, T. and KALHOTKA, L. and KOUŘIL, P. and HLAVÍNEK, P.",
  title="Testování hygienizace čistírenských kalů pro malé zdroje znečištění",
  journal="Vodovod.info",
  year="2023",
  volume="2023",
  number="2",
  pages="5",
  issn="1804-7157",
  url="https://www.vodovod.info/"
}